Gratis smagsprøve på Fast Forward Strategi >
+45 3220 5928       info@strategylab.dk

Så lykkes dog med forandring

Projekter, strategier og alt her imellem
Vi står alle over for at skulle lykkes med forandringer af den ene eller anden slags – store som små- Betryggende er det at vide at de organisatoriske forandringer alle har nogle fællestræk som man bør være sig bevidst om. Alligevel viser undersøgelse at op mod 70% alle forandringer mislykkes af den ene eller anden årsag.

Vi ønsker med foredraget at udvide dit syn på hvad der drives succesfulde forandringer, som andet end blot en procesmodel der skal følges slavisk.

Vi diskuterer en række alternativer til de normative forandringsmodeller, blandt andet en række relevante bidrag til forandringsledelsesfænmenet set i et historisk perspektiv til gavn for både organisationer og individer. Afslutningsvist kigger vi på en række konkrete anbefalinger om god forandringsledelse.