+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Kompetencer

Vores kernefaglighed ligger inden for strategi og innovativ forretningsudvikling.
I strategylab arbejder vi målrettet og værdiskabende med følgende områder:

  • Strategiprocesser
  • Innovation/forretningsudvikling
  • Sparring med leder, ejer, bestyrelse mm.
  • Foredrag og andre faglige oplæg

Vi har forstået erhvervslivets behov for mere end hvad traditionelt strategiarbejde kan tilbyde. Derfor samarbejder vi med vores kunder om at håndtere den dynamiske arbejdsform strategiarbejdet omfatter i dag. Denne dynamik udtrykker sig ved behovet for samtidig at udvikle og udføre de strategiske handlingsplaner, hvorfor fremtidens vinder virksomheder er lig med ambidextrøse virksomheder.

strategylab har gennem mange års arbejde oparbejdet en seriøs erfaring i at lykkes med strategisk fornyelse og udvikling. Gennem vores tilknytning til henholdsvis Aalborg og Aarhus Universitet opdateres vi løbende med ny og brugbar viden inden for vores fagdomæner, men det er gennem vores kunder og opgaver, at vi for alvor gør en forskel.

Vi ser altid et enormt potentiale for vores kunder og deres forretning samt i at forstå værdien i at have en strategisk tilgang og forståelse for sine forretninger. Derfor arbejder vi ikke blindt på at løse en konkret opgave, men ønsker gennem vores samarbejde med kunden både at kompetence- såvel kapacitetsudvikle kunden.

I strategylab stiller vi derfor krav til vores kunder om at engagere mere end blot ledelseslagene, da erfaringer og ny viden skal forankres bredt i organisationen for at skabe størst mulig værdi med det mindst mulige ressourceforbrug.

Samarbejde?
Læs mere om hvordan vi arbejder samt hvorfor du skulle samarbejde med os herunder: