+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Nyheder


Er din virksomhed klar til næste strategiske niveau?

I løbet af den netop veloverståede sommerferie, læste jeg en artikel om vor tids vigtigste opfindelser, hvor forskellige personer gav deres bud herpå. Desværre husker jeg ikke hvor artiklen er bragt, men derimod særligt en af interviewpersonernes bud på vor tids vigtigste opfindelse  – nemlig argumenterne for at SPEJLET er vort tids største og måske vigtigste opfindelse. Både set fra et teknologisk perspektiv ift. de mange forskellige sammenhænge hvor spejlet benyttes, f.eks. fotografering, IT, tv, satellitter, biler osv. Og så er der spejlet i sin basale og måske mest velkendte funktion, til spejling af betragterens objekt – altså at se sig selv i spejlet. Sidder håret som det skal? Er tøjet pænt? Har jeg noget mellem tænderne? Osv., osv.

Den øvelse kender vi, og gennemgår rutinemæssigt – nogen flere gange end andre.

MEN, hvor tit holder vi vores virksomhed eller forretning op foran spejlet – vender og drejer den for ved eget syn at se hvordan den har det. Tager disse observationer med ind i ledergruppen og drøfter det nærmer, for måske at ende med at præsentere bestyrelsen for konklusionerne. Og hvor tit, er vi rent faktisk enige om det vi ser i spejlet?

Ret sjældent, viser det sig. Salgschefen er optaget af at sælge noget, så her ser han udfordringer for virksomheden. Indkøbschefen kæmper for at få styr på leverandørerne og virksomhedens supply chain. Marketingschefen overvejer virksomhedens digitale muligheder og tilstedeværelse. Produktionschefen har fokus på at få smurt og optimeret produktionen, så den performer bedst muligt. Og sådan har alle medlemmerne i ledergruppen naturligt deres delfokus ift. det funktionsområde de er ansat til at varetage.

Jamen, hvad med den Administrerende Direktør vil nogen straks tænke, skal han ikke sikre at alle ender når sammen, så man i ledergruppen er enige om prioriteringer og strategiske fokusområder. Jo teoretisk set er det jo vedkommendes fornemmeste opgave udover at kommunikere rettidigt med bestyrelsen, men vi er jo alle kun mennesker. En direktør som har været i virksomheden nogle år opbygger rutiner i udviklingsarbejdet og præferencer for hvem i ledergruppen han orienterer sig imod. Konsekvensen heraf er at alles arbejde bliver mere effektivt fordi alting ikke konstant er til diskussion, men samtidig oparbejder man også blinde vinkler ift. virksomheden og forretningernes potentialer eller risikoområder. Lidt ligesom at forsøge at se sig selv på midten af ryggen i et spejl – det kræver mere end et spejl og lidt arbejde.

Når vi møder virksomheder og ledergrupper lytter vi naturligvis til det de fortæller om deres virksomhed og de ambitioner de har. Men en naturlig del at samarbejde med os er også indledningsvist at få lavet en generel screening af virksomheden, for at se hvad situationen er set ude fra med friske øjne. På den måde får man afdækket nogle af de føromtalte blinde vinkler i virksomheden og samtidig skabt et samlet overblik over det vi kalder virksomhedens strategiske situation – altså et billede af hvad virksomheden reelt har af strategiske handlingsmuligheder for at flytte sig.

Så spørgsmålene du skal stille dig selv, OG dine kollegaer i ledergruppen er:

1. HAR VI ET SAMLET OG TROVÆRDIGT OVERBLIK OVER VORES VIRKSOMHEDS STRATEGISKE MULIGHEDER?

2. KENDER VI VORES VIRKSOMHEDS STRATEGISKE MULIGHEDER GODT NOK, IFT. DIGITALISERING,  INTERNATIONALISERING, MARKEDSBEVÆGELSER, OSV.?

3. HAR VI EN KLAR PRIORITERING AF HVAD VI VIL RENT STRATEGISKE MED VORES FORRETNING?

Svarer i nej til et eller flere af ovenstående muligheder, så skulle i måske finde en time eller to, til at blive udfordret konkret på hvordan i kommer til at svarer ja i stedet.

Så i stedet for at lade dig friste af det seneste strategi-koncept du har hørt om, eller den sidste bog du tilfældigvis har haft fat i om strategisk forretningsudvikling, så book et møde med eksperterne, så finder vi sammen ud af hvad behovet præcist er for virksomheden:

  • Skal der for alvor tages fat i de digitale potentialer i virksomheden?
  • Skal forretningsmodellen tilpasses en ny virkelighed?
  • Mangler i konkrete kompetencer ift. at lykkes bedre med jeres forretning?
  • Styrer i jeres virksomhed ud fra relevante data og får fulgt op herpå?
  • Er der behov for en anden organisering af arbejdsgange og forretningsområder?
  • Overvejer i at træde ind på nye markeder, uden at være helt sikker på hvor og hvordan i skal gøre?
  • Eller er ledergruppen eller bestyrelsen ”blot” nysgerrige på hvordan det går set med eksterne ekspert øjne?

Så book et møde med os, så tager vi ”SPEJLET” under armen og fortæller lidt mere om hvordan vi kan hjælpe jer.

Vi har arbejdet i mere end 10 år med strategisk og digital forretningsudvikling på alle niveauer i virksomheder, for at sikre målbare effekter og et effektivt ressourceforbrug, så ring til Henrik eller Jakob for at høre hvad vi kan gøre for jer.

Jakob Blok Grabow                  Henrik Sejer Gelineck Berg

Strategi-ekspert                      Digital forretningsudviklings-ekspert

Mob: 4252 6220                       Mob: 2033 1522

---
strategylab arbejder målrettet og professionelt med strategi og innovativ forretningsudvikling. Vi tager gerne et indledende møde i din virksomhed, for at se på Jeres unikke muligheder for langsigtet at skabe en sund forretning. Læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.