+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Nyheder

Fremtidens vindere – hvem bliver de?

Eksisterer din virksomhed om 10 år? Eller er du en del af fortiden? Vores påstand er, at når den såkaldte ”finanskrise” klinger af, vil erhvervslivet befinde sig i en situation med helt nye spilleregler. Verden vil være globalt forbundet på helt nye måder, konkurrencen vil være mere uforudsigelig og intens og den teknologiske udvikling vil gøre det muligt at udvikle helt nye forretningsmodeller og dermed måder at konkurrere på. Nye konkurrencebetingelser vil skabe nye vindere. Men hvem er de? Og hvordan ser de ud? Vi har i en årrække vidst at en virksomheds nuværende resultater og dens overlevelsesmuligheder er to forskellige ting. En organisation kan sagtens virke sund og have gode økonomiske resultater i nuet uden at have den samme strategiske sundhed. Så i en tid, hvor vi ser ud på et nyt strategisk landskab med nye konkurrencemæssige betingelser, er det helt essentielt at vide hvordan man konkurrerer i dag og i fremtiden. Fremtiden kommer, som bekendt, af sig selv, men det gør fremskridtet ikke. Fremskridtet kræver noget andet og mere end bare at lade sig flyde med strømmen. Dette kalder vi for strategisk bevidsthed og det handler om at have en klar fornemmelse for sine omgivelser og det der skal til for at konkurrere nu og i fremtiden. Fremtidens vindere vil helt klart have en overlegen strategisk bevidsthed i forhold til gennemsnittet af organisationer i dag.

Strategisk bevidsthed er en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for at få succes i fremtiden. Der skal mere til. Der skal også arbejdes proaktivt med selve strategien. Hvor mange traditionelt har betragte strategiarbejdet som en årligt tilbagevendende planlægningsproces som skulle gennemføres efter en fast opskrift, så ved vi nu at det at udvikle en strategi nødvendigvis skal være en meget mere dynamisk og udviklende proces. I gamle dage talte vi om strategisk planlægning og så dette som en integreret del af budgetteringen, målesystemer og organisationens regler og politikker. I dag ved vi at strategisk planlægning ikke længere er nok. Godt nok er der stadigt stabile elementer i enhver organisation, som med fordel kan planlægges for, men flere og flere elementer i moderne organisationer er ikke stabile men dynamiske. Det er naturligvis en dynamik som organisationer dels får ”forærende” fra omgivelsernes øgede konkurrence og dynamik og som i øvrigt afspejler nutidens medarbejderes behov for meningsfyldt arbejde med udfordringer og fornyelse. Denne dynamik må nødvendigvis afspejles i den måde organisationer arbejder med strategi på. Fremtidens vindere arbejder derfor dynamisk med strategiudvikling og ser det strategiske arbejde som en løbende aktivitet for ledelsen.

Lige så meget som dynamik er den store svøbe for ledere i dag, er begrebet kompleksitet helt essentielt for at forstå hvad der adskiller fremtidens vindere. Verden er blevet enormt kompleks indenfor de sidste 5-10 år – eller også har vi bare erkendt dette – med en stigende globalisering, digitalisering og skiftet fra industri- til vidensamfund. Status i dag er, med andre ord, at den viden og information der er til rådighed om de fleste problemstillinger langt overstiger den menneskelige hjernes evne til at bearbejde samme viden og information. Der er med andre ord et stort behov for at reducere kompleksitet helt generelt og således også indenfor strategisk ledelse. Heldigvis findes der indenfor state-of-the-art strategiteori ganske mange måder at reducere kompleksitet på. Mest effektivt er det at betragte ens organisation som et sæt af forretninger og dermed det strategiske arbejde som forretningsudvikling. Dette giver mulighed for en markedsorienteret og innovativ måde at arbejde med strategi på og samtidig en meget dynamisk måde at udvikle sin organisation. Samtidig skal der naturligvis arbejdes med planlægning og organisatorisk fastholdelse på den traditionelle måde. Fremtidens vindere vil således arbejde med innovativ forretningsudvikling i en integreret proces med mere traditionel strategisk planlægning.

I strategylab er vi ved at gentænke strategibegrebet i forhold til de ovenstående tanker. Dette sker i tæt samspil med de handlinger, vi udfører sammen med vores kunder og samarbejdspartnere, og er således lige dele teori og praksis. Resultaterne af vores overvejelser vil udkomme i bogform senere på året. Så indtil da, kan du i samarbejde med strategylab tage fat på den omtalte udfodring og skabe de fremskridt der sikrer din organisations overlevelse.

---
strategylab arbejder målrettet og professionelt med strategi og innovativ forretningsudvikling. Vi tager gerne et indledende møde i din virksomhed, for at se på Jeres unikke muligheder for langsigtet at skabe en sund forretning. Læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.