+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Nyheder

Verden er blevet midlertidig!

Der er mange ord, som med fordel kan bruges til at beskrive den nye slagmark, som mange virksomheder i dag kæmper på. Den er global, kompleks, dynamisk, forbundet, digital og meget andet. Det er tillægsord, som vi forbinder med moderne ledelsesteori om hyperkonkurrence eller den nye strategiske slagmark. Og det er tillægsord, der peger i retning af behov for nye måder at tænke strategi og forretningsudvikling på.

Det er imidlertid min påstand, at vi ofte glemmer et meget vigtigt tillægsord til at beskrive de forretningsbetingelser, som moderne organisationer skal fungere under. Forretningsbetingelserne anno 2012 gør, at mange forretninger, og dermed også organisationer, i dag bør beskrives med tillægsordet ”midlertidige”.

Væk er antagelsen om at en virksomhed har så stor stabilitet, at den kan nedarves gennem generationer i basalt set samme form og samme strategiske position. Det er en antagelse, der hører industrisamfundet til og som bygger på en antagelse om at kompetencer, teknologier og markedspositioner kan beskyttes og gøres eksklusive på forskellig vis, f.eks. patenter, monopolforhold, teknologioverlegenhed, etc. Imidlertid er, mindst, to grundlæggende problemer med antagelse om stabilitet af ens forretning.

For det første er det i en digitaliseret og globalt forbundet verden svært at blive ved med at tro på at ens rettigheder, uanset om det er IP, patenter, varemærker eller andet, nemt kan beskyttes. Også selvom man er en stor international spiller viser al erfaring, at håndhævning af patenter og andre rettigheder i dag er mere end vanskeligt. Derfor taler vi i dag også om at lave innovation og forretningsudvikling i åbne netværker, hvis organisatoriske karakteristika gør dem hurtigere og mere dynamiske end lukkede organisationer.

For det er andet peger erfaringerne indenfor de seneste 10-15 år i retning af at (den økonomiske) drømmen om en vedvarende konkurrencemæssig fordel i praksis er en umulig drøm. Kunderne skifter smag og krav som aldrig før og det gør at det er svært at fastholde en strategisk position i markedet over længere tid. Øget konkurrence og globalisering øger samtidig denne tendens. Med andre ord må ideen om en vedvarende konkurrencemæssigfordel i dag affærdiges som en økonomisk drøm, der intet har med virkeligheden at gøre.

Det er, med andre ord, nok ikke tilfældigt, at gennemsnitsalderen af erhvervsvirksomheder fra 1905 til 2005 faldt fra 70 år til blot 20 år. Aldrig har der  været startet så mange nye iværksættervirksomheder, f.eks. i Østen, som har kig på de attraktive forretninger i Vesten. Aldrig har en etableret strategisk position og et brand betydet mindre og aldrig har det været nemmere at overtage en markedsposition baseret på en ny og unik idé.

Når jeg møder erhvervsledere i disse år, så taler jeg ofte om det midlertidige som en forudsætning for strategisk tænkning. Det virker tit som en øjenåbner og konfronterer ledere med deres antagelser og disses relevans i 2012. Ja, vi taler endda midlertidighed ind i vores dagligdag – her kalder vi det bare for projekter. F.eks. er det på den ene side ofte svært at få forældre til at sidde i skolebestyrelsen, men når der er et projekt, som man kan samles om, så er det forbløffende nemt at få folk af huse? Midlertidigheden er kommet for at blive.

Men hvad betyder det, at forretninger og strategier skal tænkes som midlertidige? Lad mig blot pege på nogle få implikationer:

  • En ny forretning skal fødes med en exit-strategi. For 5-7 år siden var det nok at påpege, at en strategi bør have en sidste salgsdato – det tidspunkt hvor strategiens antagelser bør underkastes et kritisk eftersyn i forhold til markedets udvikling. I dag går mange videre og indbygger allerede fra starten af en ny forretning en exit-strategi, der sikrer at idémagerne kan komme ud af forretningen på en god måde.
  • Forretninger udvikler sig ikke længere langsomt og velordnet, men i eksplosioner. I dag er det styrken af en forretnings vision, der definerer den udviklingspotentiale og så handler det om så hurtigt som muligt at forløse dette potentiale. Det betyder at man i mange tilfælde må opgive ideen om langsom og organisk vækst og i stedet skal ind i game, hvor der er tale eksplosiv vækst over relativt kort tid.
  • Innovativ forretningsudvikling og en innovativ kultur må nødvendigvis gøres til permanente dele af organisationers strategisk arbejde, da det ikke længere er nok at skabe en ny forretning en gang i organisationens levetid. I stedet skal det forretningsmæssige fundament for en organisation løbende udvikles og udskiftes over tid.

Hvor ledelse i industrisamfundet nærmest handlede om at fastholde status qou – tænk bare på Michael Porters tilgang til strategi – så handler ledelse fremover om at håndtere og skabe forretningsudvikling og dermed forandring nok til at overleve. Det kan sammenlignes med at løbe oven på en lavine – man må løbe alt hvad remmer og tøj kan holde for at holde sig oven på lavinen og i live.

Og i samme øjeblik man slapper af i bare et sekund er man færdig!

---
strategylab arbejder målrettet og professionelt med strategi og innovativ forretningsudvikling. Vi tager gerne et indledende møde i din virksomhed, for at se på Jeres unikke muligheder for langsigtet at skabe en sund forretning. Læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.