+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Nyheder

Fokus på fremtidens arbejdsplads

Det er vigtigt at lære af sine erfaringer. Ligeledes er det vigtigt at vide, hvad man er i gang med. Men måske vigtigst er det at orientere sig mod de fremtidige forudsætninger for ens virksomheds eksistens. Én af disse forudsætninger omhandler identificering af væsentlige fokusområder for fremtidens arbejdsplads.

Her har CFL Center for Ledelse gennemført en undersøgelse for små 400 erhvervsledere bredt repræsenteret i landets såvel offentlige som private organisationer. Konklusionerne fra denne undersøgelse er måske ikke overraskende, men alligevel vigtige at understrege, da erhvervslivet tilsyneladende har fået fat i strategiarbejdets relevans for forretningen.

Strategiarbejdets relevans for forretningen
Hele 83% af de adspurgte ledere, mener at strategien i høj eller nogen grad være bedre kendt og forstået i hele organisationen end tidligere. Dette tyder på at lederne også fremover er klar til at bruge de formulerede strategier som ledelsesredskaber i arbejdet med at realisere forretningens værdipotentiale.

Ydermere understreger 87% af lederne at strategien i høj eller nogen grad løbende bliver tilpasset for at matche de konstant skiftende markedsvilkår. Det lader med andre ord til at det strategiske arbejde er blevet en kontinuerlige arbejdsopgave, frem for en tilbagevende periodiseret og rituel arbejdsopgave, som vi desværre nogen gange oplever.

Endeligt er det værd at fremhæve ledernes visioner for fremtidens arbejdsplads hvad angår innovationsarbejdet, som med andre ord heller ikke bliver glemt i disse finanskrise-tider. Selvopfattelsen for innovationsarbejdet i de danske organisationer er i top, hvor langt over 50 % af lederne vurderer at de i høj eller nogen grad er blevet mere innovative. I øvrigt mener 66 % af de adspurgte ledere desuden at man er blevet bedre til at involvere flere ledere og medarbejdere i innovationsarbejdet.

Ser man på fremtidens arbejdsplads gennem de små 400 adspurgte lederes øjne er der ingen tvivl om at strategi- og innovationsarbejdet kommer til at spille en vigtig rolle for fremtidens arbejdsplads. Det efterlader et meget centralt spørgsmål ubesvaret som er, hvordan omsætter vi ambitionerne til praksis og får det indført i vores organisation.

Ønsker du at høre mere om din organisations muligheder for at komme videre med strategi- og innovationsarbejdet, så tag kontakt til Anders Drejer på anders@strategylab.dk eller mobil +45 2280 7082.

---
strategylab arbejder målrettet og professionelt med strategi og innovativ forretningsudvikling. Vi tager gerne et indledende møde i din virksomhed, for at se på Jeres unikke muligheder for langsigtet at skabe en sund forretning. Læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.