+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Nyheder

Master Class: Fast Forward Strategi

skaber du værdi (nok) i din forretningsudvikling?


Behovet for at binde virksomhedens strategiske handlinger sammen med de innovative og forretningsudviklende ambitioner har aldrig været større. Desværre er praksis af det strategiske ledelsesarbejde i alt for mange danske virksomheder på ingen måde gearet til at håndtere disse udfordringer. Alt for mange danske virksomhedsledere arbejder ikke strategisk nok i deres måde at lede på, men fokuserer udelukkende på den daglige drift, hvorfor strategi er noget man gør på to timer inden eller i ferien.  For sørgeligt mange andre, er strategi en pligtøvelse – eller ritual om man vil – som man troligt gennemfører med jævne mellemrum uden at dette i øvrigt er forbundet med virksomhedens liv og adfærd.

Så stop med de rituelle overspringshandlinger og start med at afdæk din virksomheds ambitioner med det strategiske arbejde.

I strategylab har vi skabt et værdiskabende alternativ til de forældede måder at praktisere strategi på – vi kalder det Fast Forward Strategi. I alt sin enkelthed handler det om at arbejde med strategi og innovation som forretningsudvikling – med fokus på virksomhedens nøgleinteressenter og deres værdipotentiale. På denne måde skærpes den strategiske bevidsthed markant for hvad virksomhedens forretning er, den organisatoriske innovationskraft styrkes og træfsikkerheden i implementeringen øges tilsvarende. Samtidig er den type af strategiproces hurtigere og langt mere tidssvarende, end de traditionelle og analysetunge processer, hvorved muligheden for at agere – fremfor at reagere – i forhold til virksomhedens konkurrenter øges markant. Fast Forward strategi hjælper dig med målrettet at afdække fremtidens forretningspotentiale på en overskuelig og forståelig måde.

Fast Forward strategi
Fast Forward strategi-filosofien bygger på fire grundlæggende præmisser:

 1. Strategi gennem mennesker
  Vi skynder os langsomt ved at inddrage organisationens interessenter så tidligt og meget som muligt. Det kan tage tid i starten, men det øger chancen for succes i implementeringen markant.
 2.  

 3. Forretningen i førertrøjen
  Vi sætter forretningen først i vores processer ved at anerkende og arbejde med forventningsafstemning og ved at stille de rigtige spørgsmål til ledelse og medarbejdere. Ved at få organisatoriske problemstillinger ud i det åbne undgår vi skueprocesser hvor det officielle og reelle formål ikke er det samme
 4.  

 5. Målrettet analysearbejde
  Vi bruger interessenternes viden og fælles ambitioner til at målrette de nødvendige og nyttige strategiske analyser, som naturligvis skal være en del af enhver strategiproces, og derved undgår vi at bruge alt for megen tid og alt for mange ressourcer på unyttige analyser
 6.  

 7. Strategiprocessen skal øge den strategiske bevidsthed
  Vi ser strategi – og forretningsudvikling som processer, der gerne skal øge ledelsens strategiske bevidsthed og organisationens evne til at gennemføre fremtidige strategi- og forretningsudviklingsprocesser. Derfor understøtter vi gerne ledelsens og organisationens læreproces, f.eks. ved at fastholde kunderelationer gennem mange år eller ved at følge op på strategi- og forretningsudviklingsprocesser

Fast Forward strategi betyder med andre ord ikke at springe over hvor gærdet er lavest, men om at bruge sine ressourcer på en mere effektiv og bæredygtig måde end i traditionelle planlægningsprocesser

Denne banebrydende måde at accelerere din forretningsudvikling og strategiarbejde på, arbejder vi i strategylab med i flere forskellige koncepter. Eksempelvis vores Strategiske Masterclass [1], hvor der serveres et stærkt fagligt sammenkog af den nyeste teori, de skarpeste perspektiver på strategi, og innovation samt operationelle metoder til at lykkes Fast Forward strategi på.

Fast Forward strategi ligger også som et helt naturligt fundament, når vi arbejder med gennemførelsen af større strategiprocesser. For udbyttet øges markant ved at bruge en tidssvarende og fokuseret tilgang i strategiprocessen, når strategien er aktuel og proaktiv.

For yderligere information om ‘Fast Forward Strategi’ kontakt
Jakob Blok Grabow eller Anders Drejer.

Vores mest efterspurgte koncept, halvdags Masterclass, starter på 20.000 kr, ex moms.


 
[1] Masterclass-konceptet fokuserer på at bibringe deltagerne med state-off-the-art viden inden for relevante fagfelter – alt sammen på en inspirerende, reflekterende samt inddragende måde.

---
strategylab arbejder målrettet og professionelt med strategi og innovativ forretningsudvikling. Vi tager gerne et indledende møde i din virksomhed, for at se på Jeres unikke muligheder for langsigtet at skabe en sund forretning. Læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.