Gratis smagsprøve på Fast Forward Strategi >
+45 3220 5928       info@strategylab.dk

Nyheder

Datadrevet forretningsudvikling: Alle data er IKKE lige gode!

Blandt forskere, rådgivere og konsulenter diskuteres det ofte indædt, hvilke data der egner sig bedst til bestemte typer af opgaver. Selvom der næppe er, eller i den nærmeste fremtid opstår enighed om svaret herpå, så kan vigtigheden af diskussionen og overvejelserne kun kraftigt understreges i din virksomheds arbejde med ikke mindst strategi og forretningsudvikling.

Diskussionen af data kan måske virke ligegyldig eller hvert fald sekundær ift. strategi og forretningsudvikling, hvor det jo først og fremmest handler om at skabe konkrete resultater der sikre virksomhedens overlevelse og videre udvikling. Men efter mere end 10 års intenst arbejde i strategylab med rådgivning af nord europæiske virksomheder i strategi og forretningsudvikling, er netop data-perspektivet ofte det der gør den største forskel resultatmæssigt. Alle kan finde en offentligt tilgængelig branche-analyse, en kundeundersøgelse eller trivselsanalyse, men overraskende få har fokus på at forstå virksomhedens forretningsmæssige ståsted, og derudfra behovet for forskellige typer af data.

Det siger lidt sig selv, at hvis man som virksomhed forsøger at lykkes med et nyt forretningsområde, så er historiske kundeundersøgelse stort set ubrugelige, hvis ikke decideret skadelig, ift. at skabe den rigtige markedsforståelse og tilhørende forretningsmodel. Ligeledes forsøger vi at skabe konkurrencemæssige fordele med udgangspunkt i data som er tilgængelige for alle vores konkurrenter også, da er det svært at forstille sig særligt stærke konkurrencemæssige tiltag.

Strategylabs erfaring peger derfor på at man for hvert organisatorisk tiltag må overveje hvilke data krav og muligheder man har ift. afdække så mange relevante perspektiver som muligt, inden for den tid man har til rådighed. Vi har derfor udviklet IDA-modellen, som i alt sin enkelthed opfordrer én til at overveje de forskellige data der kan være til rådighed:

Figur 1: IDA-modellen
Det skal kraftigt understreges at IDA-modellen ikke er en ideal-model, der på nogen måde sikre at alle relevante strategiske temaer bliver identificeret, men tilgangen gør dataindsamlingen struktureret og fokuseret ift. de aktuelle strategiske områder som alt andet lige vil være relevante for virksomheden at få belyst.

Udgangspunktet for dataindsamlingen bør være med fokus på virksomheden Interessenter. Der findes altid masser af data, som man med fordel kan tage udgangspunkt i for at forstå hvordan virksomheden overhovedet er kommet til det sted den er i dag. Der ud over kan man hurtigt få skabt et overblik over hvilke data har man i virksomheden samt hvilket forhold har til data-kvalitet og indsamling. Ofte leder det frem til adskillige samtaler/interviews af relevante interessenter, som ejere, bestyrelsesmedlemmer, ledere, ansatte, kunder, leverandører, samarbejdspartnere, osv. Efter denne indledende øvelse, har man ofte fået skærpet fokus for hvilke data man skal ud at supplere op med eller selv skabe.

Næste skridt efter bearbejdningen af de relevante interessenter, er at lave en grundig desk-research på hvilke data der er tilgængelige for den pågældende virksomhed ift. de aktuelle temaer, som interessenterne har tilvejebragt. Desk-research vil derfor skulle bruges til at lave et road-map for tilgængelige data for de strategiske temaer, som er relevante for den pågældende viksomhed.

Afslutningsvist bør man tage fat i den enorme værktøjskasse af analysemetoder og -modeller (se i øvrigt strategylabs værktøjskasse her) ifht. at få undersøgt de resterende strategiske temaer, der endnu ikke måtte være belyst. Det kunne eksempelvis være identifikationen af den rette forretningsmodel, analyse af unikke konkurrenceparametre for at opnå succes på et marked eller noget helt tredje.

Om man vælger at tage udgangspunkt i IDA-modellen eller om man går en helt anden vej er underordnet. Pointen herfra er blot, at det er vigtigt at overveje ens virksomheds databehov samt kvaliteten af disse – hvorfor vi i alle strategylabs forretningsudviklings – og strategiopgaver gør brug af ovenstående model. For en ting er sikkert – ALLE DATA ER IKKE LIGE GODE!

Har du lyst til at høre mere om, hvordan brug af IDA-modellen kan øge udbyttet af dig strategi- og forretningsudviklingsarbejde, så tag fat i Jakob på 4252 6220 eller på jakob@strategylab.dk.

---
strategylab arbejder målrettet og professionelt med strategi og innovativ forretningsudvikling. Vi tager gerne et indledende møde i din virksomhed, for at se på Jeres unikke muligheder for langsigtet at skabe en sund forretning. Læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.