Gratis smagsprøve på Fast Forward Strategi >
+45 3220 5928       info@strategylab.dk

Nyheder

Fremtidsværksteder: Gør jer klar til fremtidens muligheder

Vi kalder det for ”strategi gennem mennesker”, når vi gerne vil udvikle nye forretninger, strategier, strategiske initiativer og lignende ved at inddrage organisationens medarbejderne og, også gerne, eksterne interessenter af betydning for organisationen. Men kært barn har mange navne og lige for tiden er ganske mange – og ikke kun i offentligt regi – stærkt optagede af begrebet ”samskabelse”. Samskabelse er udvikling af nye løsninger – innovation om man vil – på tværs af fagligheder, afdelinger eller sektorer med en bred inddragelse af relevante interessenter. Og det har vi voldsomt brug for f.eks. indenfor sundhedsvæsenet, hvor kassetænkning, økonomistyring og forvaltningskultur ind i mellem står i vejen for at udvikle de sammenhængende og effektive patientforløb, som er bedst for patienterne og som kan spare samfundet for mange omkostninger ved tænke innovativt og på tværs.

Når man præsenterer samskabelse på den måde, er det svært at mene noget negativt om samskabelse, men vi i strategylab mener, at man overser noget essentielt, nemlig et metodegrundlag for samskabelse. Det er ikke nok at sætte en masse interessenter sammen og tro på at samskabelsen sker af sig selv – man er nødt til at have en plan og en proces.
Der findes mange metoder til samskabelse og en af dem, som vi mestrer, hedder ”Fremtidsværksted”. Det er principielt en gammel metode, som blev udviklet i 1960erne og for alvor vandt indpas i 1970erne for så at gå lidt i glemmebogen. Men pendulet svinger og i 2017 er Fremtidsværksted som metode på vej frem igen – læs mere om metoden her >

Formålet med et fremtidsværksted er at få konkretiseret nogle strategier og handlingsplaner som kan gøre det muligt at realisere umiddelbart utopiske målsætninger, dvs. målsætninger der ligger på grænsen til fantasien. Der søges i et fremtidsværksted at aktivere og ansvarliggøre alle deltagerne. Dette sker ved også at acceptere utopiske forslag og til forbedringer. Herved indfanger metoden ofte løsninger eller idéer, der ved brug af alternative metoder muligvis ville være blevet overset. Utopiske forslag indebærer også, at de forslag, som ingen typisk tror, er mulige, også forfølges.

Vi oplever igen stor interesse for Fremtidsværksteder og hvis du også ønsker at vide mere, så kontakt Anders på 2280 7082 eller på anders@strategylab.dk.

---
strategylab arbejder målrettet og professionelt med strategi og innovativ forretningsudvikling. Vi tager gerne et indledende møde i din virksomhed, for at se på Jeres unikke muligheder for langsigtet at skabe en sund forretning. Læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.