+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Nyheder

Godt nyt til dårlige ledere… Du er slet ikke leder!

Ledelse er uden tvivl den væsentligste konkurrenceparameter i dag og ikke mindst i fremtiden. Derfor skrives der også uendelig mange og lange bøger om netop ledelse i et virvar af forskellige kontekster og koncepter; Nærværende ledelse, Autentiske ledelse, Den empatiske leder, Ledelse med hjerte osv. osv. Alle disse publikationer har deres eget, og efter sigende unikke, bud på hvordan ledere lykkes med ledelsesopgaven nu og her, men vi ser ud til at glemme det helt basale og grundlæggende formål med ledelse, nemlig – AT FÅ OPGAVEN TIL AT LYKKES BEDST MULIGT. Ledelse handler i sin enkelte om at få opgaven til at lykkes i samarbejde med andre mennesker. Og det interessante er, at det er disse mennesker der bestemmer om du er leder, ikke omvendt. For hvis de ikke tror på at du kan lykkes med opgaven og derfor ikke følger dig, ja hvem er du så leder for?

Om det er den frivillige svømmetræner, der forsøger at lære en gruppe børn at svømme. Om det er den administrerende direktør der forsøger at få virksomheden til at præstere bedst muligt. Eller om det er sektionslederen der kæmper for at lykkes med embedsopgaven på den bedst mulige måde, så handler det bare om at lykkes bedst muligt med opgaven i samarbejde med de mennesker du samarbejder med.

Desværre så bliver mange leder i ledelsesarbejdet forført af deres egen oplevede eller reelle utilstrækkelighed som leder, og fortaber sig i jagten på den forløsende metode, der fjerner alle ledelsesudfordringer. Fremfor at fokusere på at lykkes med ledelse. I de 15 år jeg har undervist flere hundrede ledere på Aarhus Universitet og arbejdet som virksomhedskonsulent, der mindes jeg ikke at have mødt mere end en håndfuld virkelig dygtig ledere – og alle og en var de IKKE det mindste selvoptaget af at lykkes med ledelse. De fokuserer på at løse den/de opgaver de var ansvarlige for bedst muligt, mht. værdiskabelse i forretningen, trivsel blandt de ansatte, gennemsigtighed for organisationens relevante interessenter, udvikling af organisationens kompetencer og værditilbud, osv. Men aldrig har jeg hørt dem sige “Hvordan skal jeg dog lykkes med ledelse”.

Derfor til at jer dårlige ledere – oplevet eller reelt – tag det roligt og slap af. For hvis du ikke lykkes med ledelse, så er du slet ikke ledere – så blot magtudøver. Man kan nemlig ikke være noget man ikke er, ligesom man ikke kan være dårlig til at være smuk – for så er man bare grim! Mange af os bør måske derfor stille os selv det spørgsmål om vi i virkeligheden ønsker at være leder. For ledelse er møg svært og kræver utroligt meget af et menneske. Så hvis det ikke kommer naturligt til dig, så skal der virkelig lægges mange timer i kompetenceudviklingskurven for at flytte sig. For nye ledelseskoncepter flytter sjældent dine grundlæggende ledelsesværdier særligt meget. Men bliv da endelige certificeret i “Autentisk ledelse” eller et andet ledelseskoncept, men det er ikke metoderne og modellerne der rykker dig, det er din grundlæggende adfærd ift. at lykkes med ledelsesopgaven.

---
strategylab arbejder målrettet og professionelt med strategi og innovativ forretningsudvikling. Vi tager gerne et indledende møde i din virksomhed, for at se på Jeres unikke muligheder for langsigtet at skabe en sund forretning. Læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.