+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Nyheder

Strategisk transformation: Når mennesker lykkes med strategien

Begrebet strategisk transformation er for mange stadig en ret abstrakt størrelse, der kan være svær at relatere til virksomhedens daglige opgaver – alligevel er det et fast omdrejningspunkt for de virksomheder der lykkes fuldt ud med deres strategiarbejde. Strategisk transformation handler nemlig om at arbejde med virksomhedens medarbejdere eller virksomhedens kultur om man vil, for succesfuldt at implementere den nye og skarpe strategi.

For som Henry Mintzberg er citeret for uendelig mange gange, “så æder kultur strategi til morgenmad“… sagt på en anden måde, hvis du tror at en ny strategi gør noget af sig selv, så bliver du slemt skuffet når du opdager at dine ansatte har presset, rykket og skubbet strategiindholdet i helt andre retninger end det måske i udgangspunktet var tænkt. Det skyldes primært at vores gode og loyale kollegaer forstår deres arbejde ud fra den viden de har på det tidspunkt de bliver præsenteret for en ny strategi. Skal virksomheden derfor til at sælge sine produkter på nye måder, levere sin ydelser andre steder eller skabe værdi for kunderne ved brug af nye kompetencer, ja så kræver det i aller højest grad at nogen sørger for at bringe alle disse mennesker viden op på et niveau der gør at de kan forstå strategien, for hermed at kunne lykkes med den.

Forestil dig, at billedet herover var et forsimplet billede af din virksomheds forretning (motorrum), hvor hvert tandhjul repræsentere et af virksomhedens tre forretningsområder. Nu har virksomheden så lavet en ny strategi, hvor det ene eksisterende tandhjul bliver væsentligt mindre og får fjernet hver anden tand og samtidig kommer der to ny tandhjul ind i billedet. Spørgsmålet er så hvordan din ledelse vælger at få jer til at lykkes med at få det nye motorrum i forretningen til at spinde?

  • Den administrerende direktør holder et stort indkaldt orienteringsmøde, hvor de viser jer et flot billede at det nye motorrum, taler kort og passioneret om hvorfor det gamle motorrum ikke duede mere og runder af med at ønske jer alle tillykke med den nye motor, inden han igen forsvinder op på øverste sal.
  • Ledergruppen i virksomheden udsender en PowerPoint præsentation flotte ord og statements for virksomheden inkl. et nyt omfattende målesystem, hvorefter de indkalder til orienteringsmøde ifbm, med den årlige personalefest. På orienteringsmøde gennemgår de en lang præsentation sammen med et par eksterne rådgivere og runder af med at orientere jer om virksomhedens nye forventninger til medarbejderne og hvordan virksomheden fremover er excellent i alt den gør.
  • Inden nogen hører om det nye motorrum har organisationens chefer kort orienteret alle medarbejder om hvad der er på vej og hvorfor. Herefter gives der løbende opdateringer om hvad der sker med motorrummet og hvornår man regner med at begynde udskiftningen af de gamle motordele. På et passende tidspunkt når man er 90% af vejen med designet og tilblivelsen af den nye motor, så indkaldelse der til et seminar for virksomhedens nøgle-medarbejdere, hvor hovedændringerne i motorrummet belyses og diskuteres, hvorefter man går i gang med at ændre de første prioriterede dele i motorrummet i løbende dialog med virksomhedens nøglemedarbejdere. Således fortsætter man ind til en ny og velfungere motor er i gang i virksomheden.

Selvfølgelig vil langt de fleste af os pege på den sidste tilgang til at implementere den nye strategi, som værende den vi selv vil vælge. Desværre er det ikke altid den tilgang vi kan vælge, da man kan være kommet i gang alt alt for sent, man har ikke afsat tilstrækkeligt med ressourcer, ledelsen i virksomheden forstår ikke hvordan man får succes med strategiimplementering eller noget helt 4.

Pointen er dog, at hvis man ikke ønsker at havne i den kategori af virksomheder, hvor 70-80% ikke lykkes med deres strategi, så er man nødt til at tage udgangspunkt i den menneskelig del af strategisk transformation. For er organisationens medlemmer ikke med, så strander man i processen kort tid efter at den nye strategi er sluppet løs.

strategylab afholder i samarbejde med Momentum Academy et heldagsseminar i netop at forstå og lykkes med strategisk transformation. Datoerne herfor er indtil videre tirsdag d. 27. februar 2018 og onsdag d. 3. oktober 2018.
Læs mere eller tilmeld dig allerede nu ved at klikke her >

---
strategylab arbejder målrettet og professionelt med strategi og innovativ forretningsudvikling. Vi tager gerne et indledende møde i din virksomhed, for at se på Jeres unikke muligheder for langsigtet at skabe en sund forretning. Læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.