+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Nyheder

Sundhedsvæsenet overser egne innovative guldminer

strategylab er med i samarbejdet DOP:H, der vedrører fremtidens sundhedsvæsen. Den nyeste forskning fra DOP:H viser, at vi effektivt kan løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet ved at fokusere på ”lokale” organisatoriske innovationstiltag med patienten i centrum.

DOP:H, der består af professor Anders Drejer, ekstern Lektor Jakob Blok Grabow, læge Oluf Bitsch og IT-specialist Bjarne Søegaard, har arbejdet intensivt de sidste fem år med det organisatoriske udviklingspotentiale i sundhedsvæsenet.


Kort inden mødet i Sundhedsudvalget på Christiansborg d. 20. marts 2018

I Danmark har vi gennem en lang årrække været kendt for vores evne til at lykkes med innovation. Både i den private sektor såvel den offentlige. Hvad vi dog ikke har set meget til i debatten er sundhedsvæsenets resultater og potentialer i organisatorisk innovationsarbejde. I 2015 færdiggjorde arbejdsgruppen DOP:H et større kvalitativt studie med fokus på succesfulde organisatoriske innovationsløsninger på Silkeborg Regionshospital.

Resultaterne fra Regionshospitalet Silkeborg taler et overbevisende sprog, hvor man på en lang række områder formår at levere stærkt tilfredsstillende sundhedsfaglige ydelser i for hold til ressourceforbrug, behandlingskvalitet og patienttilfredshed. Disse resultater baseres bl.a. på følgende forhold:

  • Effektive behandlingsforløb
  • Innovative patientforløb
  • Tværfaglige organiseringer
  • Tillidsbaseret styringsmodel
  • Forudsigelig planlægning

Alle ansatte og alle behandlingssteder i det danske sundhedsvæsen kæmper dagligt en målrettet kamp for at levere de bedst mulige sundhedstilbud til borgerne. Men i DOP:H stiller man spørgsmålstegn ved om man gør det under de rette forudsætninger.

I Silkeborg lykkes man bl.a. med sine resultater, fordi man har mulighed for at arbejde med innovative behandlingsforløb med patienten i centrum, hvilket betyder at man kan holde fokus på patientens behov frem for at lade ressourcerne eller organisationsstrukturer være en evig begrænsning for kvaliteten.

Gennem innovative organisationstiltag og tværfaglige organisering har man formået at skabe et radikalt anderledes udgangspunkt for at lykkes som hospital. Og heldigvis er man ikke alene i Silkeborg, da man adskillige steder i det danske sundhedsvæsen har succes med at tænke nyt og anderledes ift. hvordan man organiserer sig til glæde for patienterne. Hvad vi mangler er desværre at få samlet op på alle erfaringerne og deriblandt succeserne der med fordel kunne deles bredt i det danske sundhedsvæsen.

Siden 2015 hvor rapporten blev offentliggjort har DOP:H arbejdet videre med de indsigter og læringer der forelå. Dette har dannet grundlag for en videreudvikling af perspektiverne og visionen for det danske sundhedsvæsen, hvor DOP:H den 20. marts 2018 præsenterede deres nyeste resultater for Sundhedsudvalget på Christiansborg.

Se mere om DOP:H på www.doph.dk eller læs mere om vores resultater her >

---
strategylab arbejder målrettet og professionelt med strategi og innovativ forretningsudvikling. Vi tager gerne et indledende møde i din virksomhed, for at se på Jeres unikke muligheder for langsigtet at skabe en sund forretning. Læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.