+45 4252 6220       info@strategylab.dk

BSL

Vi har igennem flere år brugt strategylab i forbindelse med udformning af og opfølgning på vores strategi. Der har altid været en god, uformel og kreativ tilgang til tingene, som har belyst muligheder og problematikker for vores virksomhed. De konkrete opgaver vi har samarbejdet om, har altid udmøntet sig i et eller flere forslag til handling.

En klar fordel ved vort lange samarbejde er, at strategylab kender vores virksomhed. Så har vi brug for sparring omkring et tema, kan dette ske med kort varsel og uden lange indledninger.

Michael Lund, Adm. Direktør
BSL A/S – Baltship Seatainers Logistics

BSL er en international vejtransportvirksomhed, der håndterer og styrer forsendelser, herunder både transitgods, gods til lagring eller gods til ompakning.


Læs andre kundeudtalelser