+45 4252 6220       info@strategylab.dk

DALI

I forbindelse med udvikling af ledergruppens performance har DALI gennem godt 14 måneder samarbejdet med strategylab om især strategiudvikling og -implementering samt bedre ledergruppearbejde generelt.

strategylab adskiller sig markant fra mange konsulenthuse som ofte kører med meget standardiserede skabelonsystemer og løsningsmodeller. Det var været af afgørende betydning at strategylab med en god portion teoretisk ballast, er i stand til at arbejde helt lavpraktisk med de opgaver som knytter sig til at få ledelsesdriften til at fungere. Endvidere har det været en stor fordel, at samarbejdsmodellen kunne skræddersyes 100% til det, som var praktisk muligt for os.

I perioden har virksomheden især fået skabt fokus på teamets pligt til selvforbedring gennem såvel selvindsigt, som fælles mål, samt på vigtigheden af en klarere rollefordeling på teamet generelt. Det største udbytte har været på strategiplanlægning, værktøjer til styring heraf samt den ofte nedprioiterede, men vigtige opfølgning.

De strategiske planer er efter denne proces blevet langt tydeligere, og implementeringen er blevet bedre integreret i virksomhedens dagligdag. Anbefales!

Lars Worre, Adm. Direktør
DALI A/S

DALI A/S er førende inden for design, udvikling og produktion af kvalitetshøjtalere.


Læs andre kundeudtalelser