+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Det Norske Veritas

Vi har i Det Norske Veritas Business Assurance en ambition om, at vores audits giver værdi for kundernes topledelse. Vi har derfor samarbejdet med strategylab for at forbedre vores auditorers evne til at gå i dialog med topledelsen, forstå topledelsens bekymringer og behov og målrettet vores audit, så topledelsen kan anvende DNV’s audit til sikre en bedre styring af risici og skabe løbende forbedringer.”

Jens Peter Høiseth, Adm. Direktør – Business Assurance
Det Norske Veritas

Det Norske Veritas arbejder med sikring af liv, værdier og miljø over hele verden.


Læs andre kundeudtalelser