+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Insero Business Services

Insero Business Services er en nyetableret virksomhed og vi repræsenterer en ny og unik måde at hjælpe de innovative små og mellemstore virksomheder og vækstiværksættere. For at komme godt fra start havde vi brug for en veldefineret strategi og forretningsmodel, som var formet til at kunne møde kommende kunder i deres egen virkelighed – dvs. en strategi, der var forretningsdrevet og markedsorienteret. strategylab’s opgave var at hjælpe os igennem et intenst, accelereret forløb for at forberede, udvikle og eksekvere denne strategi, tilhørende forretningsmodeller og vision.

Vi oplevede samarbejdet som meget professionelt. strategylab begyndte processen ved selv at sætte sig ind i vores verden, interviewe nuværende og potentielle kunder og interne aktører, inkl. medlemmer af virksomhedens ledelse og bestyrelse. strategyLab faciliterede workshops med interne aktører, et forløb der var med til at generere idéer styrke den fælles interne forståelse for strategien samtidigt med, at der var gode muligheder for at generere nye idéer, som løbende kunne drøftes og kvalificeres i den beslutningsdygtige interne gruppe. De fælles workshops blev krydret med individuelle sparringsmøder med mig (Andy), som jeg satte stor pris på. På disse møder kom vi i dybden med koncepterne og konkret indhold i forretningsmodellerne.

Forløbet resulterede i identifikation af flere konkrete aktiviteter samt tilhørende forretningsmodeller og handlingsplaner for hver aktivitet. Processen var også med til at sammentømre ledelsen og bestyrelsen og skabe en styrket, fælles forståelse af vision, mission og konkrete værdiskabende aktiviteter.

Da der er flere personer i vores virksomhed, der allerede har erfaring inden for strategiudarbejdelse og en forståelse for strategiprocesser, søgte vi ikke en traditionel proceskonsulent tilgang. For os gav det god mening at køre en intens strategiproces, og vi passerede hurtigt igennem de traditionelle analyser og søgte derimod inspiration til en fælles vision, der passer bedst til os, og som er baseret på en forretningsdrevet tilgang til konkrete aktiviteter. Her kan strategylab levere kompetent rådgivning og sparring fra teori til handling. Hvis denne type forløb lyder tiltrækkende, vil jeg uden tøven anbefale et samarbejde med strategylab.

Andy Drysdale, Direktør
Insero Business Services

Insero Business Services er en virksomhed med specialviden og kompetencer inden for energi- og kommunikationsteknologier.


Læs andre kundeudtalelser