+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Saab Danmark

“Vi brugte strategylab til at få virksomheden ‘kickstartet’ efter nogle år med store økonomiske og organisatoriske udfordringer. Et vigtigt element i den forbindelse var at genskabe tilliden mellem ledelse og medarbejderne for derved at sikre en bred opbakning til de nødvendige forandringer. Projektet blev lanceret under titlen virksomhed i vækst.

Samarbejdet med strategylab var meget positivt – ikke kun set fra ledelsens synsvinkel men også fra medarbejdernes. strategylab har været gode til at skabe en positiv dialog, der kan understøtte den nødvendige forandringsvilje. De har samtidig været gode til at ‘sortere’ og prioritere (sammen med Saab DK) i de mange informationer, som der fremkommer undervejs – og dermed sikre et klart budskab/outcome fra projektet / opgaven.

Samarbejdet var med til at sikre den nødvendige tillid mellem medarbejdere og ledelse, der er en forudsætning for at gennemføre forandringer med succes. Samtidig har samarbejdet været med til at understøtte en positiv dialog i organisationen samt at ‘boostet’ organisationens selvtillid, hvilket var en nødvendighed for at skabe en ‘virksomhed i vækst’. Herudover har samarbejdet skabt klare resultater og handlingstiltag i organisationen.”

Heino Lundgren, Adm. Direktør
Saab Danmark A/S

Saab Danmark leverer skræddersyet software-løsninger inden for forsvars- og sikkerhedsområdet, til det meste af verden.


Læs andre kundeudtalelser