+45 4252 6220       info@strategylab.dk

A whole new mind

Baggrund
Mange forskellige forskere har brugt vores hjerne som afsæt til at diskutere forskellige tilgange til ledelse og lederuddannelse. F.eks. har Henry Mintzberg i efterhånden mange år talt om left side MBAs, right side managers, og er efterhånden nået helt derud, hvor han har opgivet det etablerede uddannelsessystem. Han forsøger at skabe sin egen forståelse af den højrehjerne, som han mener er blevet sørgeligt overset i den traditionelle lederuddannelse.

Det kan Mintzberg have ret i, men i sin egen søgen efter antisystemer ender han det forkerte sted – det modsatte sted af det nuværende system. I stedet vil jeg tillade mig at trække Daniel Pinks fremragende bog – a whole new mind – frem som et godt eksempel på en konstruktiv ny teori om ledelse, og det med hjernen. Titlen mere end antyder det, – vi ser ikke på hjernehalvdele, men på HELE hjernen.

For at gøre dette skal vi dog igennem den baggrund, som også Mintzberg har helt og korrekt fat i. Kort fortalt, så har industrisamfundet forceret et fokus på de ting, som vi ved at venstre hjernehalvdel, isoleret set, er god til. Jeg tænker her på logisk, analytisk og lineær tænkning, altså det vi traditionelt måler med gammeldags IQ tests. Man kan med nogen ret hævde at (traditionelle) MBA uddannelser og lignende uddannelser – med deres fokus på nøgletalsanalyser, matematiske analyser og lignende logiske elementer – har fokus på venstre hjernehalvdel og dens styrker. Logisk nok, fordi det jo var de ting som industrisamfundet efterspurgte.

Asia, Automation and Abundance
Sådan vil det ikke være i fremtiden. Det ved vi i Strategy-Lab efterhånden alt om, men lad mig alligevel opsummere Daniel Pinks måde at argumentere for skiftet fra industrisamfund til ”noget andet”, da det er en ret suveræn argumentation. Pink bruger tre begreber i sin argumentation – asia, automation og abundance.

Asien fordi det er derfra den voldsomme konkurrence på vores gammeldags industrijobs kommer.  Det er en anden måde at skrive globalisering på, men hvis det skal være smart, så lad os bare fokusere på truslen fra det fjerne Østen, hvor en timelønnet koster 1/20 af en dansk timelønnet, mens en ingeniør koster 1/5. Det er da til at forstå.

Den anden del af trusselsbilledet kunne vi kalde for automatisering – automation. Det er den glemte teknologiske udvikling, der vil fjerne mange af de jobs og funktioner, som ikke vil kunne outsources til fjern Østen af forskellige praktiske årsager.

Den tredje driver for udviklingen er stadig stigende velfærd, på engelsk abundance. Den kender I også – vi bliver stadigt rigere og begynder derfor at efterspørge oplevelser og selvrealisering. Herved skabes der et markedsmæssigt pres på samfund og erhvervsliv, som vist efterhånden er velkendt for interessenter i Strategy-Lab.

I Daniel Pinks optik peger disse faktorer i retning af et nyt samfund, der ikke ”bare” er et videnssamfund – sådan som jeg også ofte har peget på. Pink kalder i stedet det nye samfund for et konceptuelt samfund, hvor hovedkompetencer er skabelsen af koncepter. Hvem sagde forretningskoncepter? Jeg kan i hvert fald nemt følge hans argumentation, men da dette aspekt ikke er noget stor centralt emne i bogen, forfølger Pink ikke det konceptuelle samfund længere.

Den Hele Nye Hjerne
Hvad betyder overgangen til et konceptuelt samfund så? Daniel Pink sidestepper elegant den mintzbergske fælde og tager i stedet udgangspunkt i helheden. Vi ved nemlig, trods alt, en del om hvordan vores hjerne fungerer. Skønt det er korrekt at man kan definere visse funktioner og egenskaber, der gælder eksklusivt for hver af de to hjernehalvdele, så er det sådan at langt de fleste af hjernens funktioner sker i samarbejde mellem de to hjerne halvdele.

Den højre hjernehalvdel fungerer simultant og ikke lineært. Højrehjernen er bedst til at foretage synteser og forstår kontekster. Det betyder imidlertid ikke at det alene er højrehjernens egenskaber, der er i fokus i fremtiden – f.eks. skader det ikke med stor paratviden, når man skal være kreativ. Kreativitet bor ikke i højrehjernen alene. Pink trækker en række tankevækkende eksempler på hjernens funktion frem for at illustrere at vores hjerne fungerer i et samspil mellem de to hjernehalvdele. Når vi for eksempel taler så kommer ordene fra den logiske og semantiske venstrehjerne, mens rytmen og helheden kommer fra højrehjernen. Mennesker, som har problemer med talecenteret i højrehjernen, taler som en syntetisk computer mere end som et menneske.


Som Daniel Pink selv siger det: ” … to flourish in this conceptual age, we’ll need to supplement our well-developed high tech abilities with aptitudes that are “high concept” and “high touch.” High concept involves the ability to create artistic and emotional beauty, to detect patterns and opportunities, to craft a satisfying narrative, and to come up with inventions the world didn’t know it was missing. High touch involves the capacity to empathize, to understand the subtleties of human interaction, to find joy in one’s self and to elicit it in others, and to stretch beyond the quotidian in pursuit of purpose and meaning …”.

Bliver det så ikke svært?, vil den nervøse MBA uddannede strimmelregner-leder nok gerne vide. Daniel Pink giver svaret: ”… Developing these high concept, high touch abilities won’t be easy for everyone. For some, the prospect seems unattainable. Fear not (or at least fear less). The sorts of abilities that now matter most are fundamentally human attributes. After all, back on the savannah, our caveperson ancestors weren’t plugging numbers into spreadsheets or debugging code. But they were telling stories, demonstrating empathy, and designing innovations. These abilities have always been part of what it means to be human. It’s just that after a few generations in the Information Age, many of our high concept, high touch muscles have atrophied. The challenge is to work them back into shape…”.

Hvordan gør man så det? Daniel Pink giver et bud på en række egenskaber som skal dyrkes i fremtidens lederuddannelse og skoler for at skabe konceptuelt tænkende mennesker. Egenskaberne er:

  • Design – at kunne skabe en samlet løsning på et problem
  • Story – at kunne fortælle en idé eller et problem i form af en historie
  • Symphony – at kunne se, og dirigere mange enkeltdele som en samlet helhed, altså at kunne se helheder
  • Empathy – at kunne agere socialt intelligent blandt andre mennesker, at kunne se andre menneskers følelser og motiver
  • Play – at kunne lege, eksperimentere, hygge sig med at lære nyt
  • Meaning – at kunne skabe mening for sig selv og andre

Hver enkelt egenskab er illustreret med øvelser til læseren og fine henvisninger til videre læsning.

Bedømmelse
Dette er klart en anbefalelsesværdig bog – inspirerende, konkret, godt argumenteret og frem for alt godt skrevet. Forstå den før din konkurrent!

Design. Story. Symphony. Empathy. Play. Meaning.