+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Covert processes at work

Baggrund
Organisatoriske forandringsprojekter og andre større initiativer slår ofte fejl, fordi de kun koncentrerer sig om de rationelle og synlige dele af forandringen og organisationen, for derved at glemme den stærke rolle som usynlige og irrationelle faktorer ofte spiller. Det er almen kendt, at disse fordækte processer, såsom skjulte dagsordener, kontorpolitik, tavse formodninger og hemmelige forhåbninger, tit formindsker og modarbejder forandringstiltag og nye initiativer, dog har ingen forfattere indtil nu præsenteret en klar og fyldestgørende model, til identifikation og håndtering af disse allestedsnærværende processer, som den Marshak i denne bog udleder og anvender.

Marshak har over 30 års erfaring med netop forandringsprojekter, fra sin tid som organisatorisk forandringskonsulent for store internationale private og offentlige virksomheder, og disse erfaringer anvendes her til at kaste lys over organisationers skjulte processer samt arbejde med deres omfattende negative virkninger.

Indhold
Overordnet set er bogen opdelt i to dele, hvor den første er beskrivende, og påtager sig opgaven at i talesætte og identificere de ovennævnte skjulte processer, har anden del mere karakter af aktiviteter, hvor man direkte arbejder på at formindske og eliminere processernes negative udfald.

I de første par kapitler beskriver Marshak hvorfor virksomheder gang på gang ensidigt fokuserer på de synlige og rationelle elementer af en forandring, og han udvikler senere en model, the Covert Processes Model, hvorigennem kilder til og manifestationer af alle skjulte processer kan identificeres og forklares. De næste to kapitler bruger forfatteren til at operationalisere modellen bl.a. gennem udredning af en formel for diagnosticering af processerne, som er en metode til udvikling af fornemmelser for skjulte proceselementer, samt gennem analyse af det paradoksale princip, om at ”udforske symbolske budskaber bogstaveligt og bogstavelige budskaber symbolsk”.

Fra kapitel fem begynder den aktive del af bogen, med først at liste fem nøgler til det videre arbejde med hverdagens skjulte processer:

  • Skab et trygt miljø
  • Vær selektiv og søg bevægelse, ikke blottelse
  • Gå ud fra at folk gør deres bedste
  • Se i spejlet
  • Optræd som forventet af dig og din rolle

Herefter illustreres fire meget forskellige tilgange til at indgå i og lede de skjulte dynamikker, ligesom forskellige aktionsteknikker, værktøjer og metodologier til genkendelse og gentænkning af grundlæggende overbevisninger her præsenteres. Afslutningsvis berører Marshak området omkring kontorpolitik, og giver et par ideer til hvorledes man her har mulighed for at reformulere og forfine sit overordnede syn og perspektiv.

Modellen
Bogens primære model er den tidligere nævnte ”Covert Processes Model”, som er en kombinationsmodel, der søger at forene fem områder som normalt diskuteres hver for sig, for at give læseren mulighed for samlet set, at forholde sig til disse – hvilket er nødvendigt. Modellen er bygget op omkring en bord metafor, hvor de synlige processer ligger på bordet, og de usynlige ligger under eller over bordet, dette for at støtte en lavpraktisk og forståelig tilgang, til et ellers meget social-psykologisk og svævende problem. Der arbejdes altså med tre bevidsthedsniveauer, og de synlige processer, opererer kun i det ene, hvorfor nye briller skal tages i anvendelse. Her anvender forfatteren et prisme, til at opfange forskellige aspekter af samme sag, ligesom prismet i fysikkens verden anvendes som optisk gitter til splittelse af hvidt lys. Prismet er naturligvis hele det rammeværk, som bogen, gennem sine mange emneområder, søger at opbygge.

Bedømmelse
Marshak udarbejder, med Covert Processes at Work, er et udførligt og praktisk værktøj, som medarbejdere, ledere og konsulenter med fordel kan bruge i deres arbejde med skjulte processer og blinde organisatoriske pletter, som ofte er skyld i en del af hverdagens store og små problemer i alverdens virksomheder og organisationer. Det er på samme tid en bog, som sætter et hidtil overset emne på dagsordenen, og dét med et så veludviklet perspektiv, at alle læsere vil få udbytte af bogen, uanset formål og baggrund for læsningen.

Med de enkelte cases, som stringent følger emnerne, har man altid kontakt til praksis og virkeligheden, således at alle bogens elementer relateres til en aktuel (og dermed brugbar) kontekst, så intet tabes på gulvet og går læserens næse forbi.

Denne bog er et must-read for alle forandringsagenter, som efterhånden har oplevet og erkendt at deres aktiviteter, på trods af gode intentioner og strategier, ofte bremses eller modvirkes af nærmest overnaturlige og uforklarlige kræfter i deres organisationer.