+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Innovation as usual

Baggrund
Sjældent er der skrevet så mange hyldemeter om så lidt, når det kommer til litteratur i forhold til Innovation. Så når man endelig falder over en bog, der elegant balancerer mellem det teoretiske og praktiske, jamen så fortjener den som det mindste en anmeldelse.

Innovation As Usual (IAU) er dejlig let og lige til. Der er ikke så meget forudsætnings- og baggrundssnak inden vi hopper direkte ud i bogens kernebudskab: Lykkes med innovation ved at gøre det til drift! Vi sondrer tit imellem udvikling og drift. Og for at gøre ondt være, så fremstilles udvikling og de ansatte der arbejder her med som langt vigtige og finere end dem, der bare beskæftigere sig med drift. Også selvom udviklingsfolkene ofte fejler, frem for driftfolkene, der faktisk lykkes. Men det er en anden snak.

IAU handler nemlig om at gøre innovations til driftsarbejde, på lige fod med økonomistyring, produktion, salg osv. For forfatterne bag IAU er det vigtigt at slå fast, at innovation ikke kommer ved at sidde i kreative-rum, arbejde med særlige metoder eller for den sags skyld tage en tur til hvad de kalder, Brainstorm-Island. Tværtimod, så lykkes man ved innovation, når man definerer nogle konkrete rammer for hvad, der skal innoveres på. De kalder det kort og godt et ”Fokus for innovation”.

Så langt så godt, for bare fordi du har et fokus, så kommer ideerne ikke nødvendigvis væltende af sig selv. Derfor fortsætter forfatterne med at opfordre læseren til at interagere med sine omgivelser. Altså at turde gå uden for virksomheden og forstå hvilken værdi vi skaber og for hvem. Eller hvilket problem inden for vores Fokus kunne vi rent faktisk løse bedre.

Når ideerne så opstår ud fra vores Fokus og Interaktion med omgivelserne, så handler det op at acceptere at rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange originale ideer er dårlige. Der er derfor behov for at forbedre eller ”Tweake” ideerne alt efter hvad de nu rummer. Og måden at gøre det på er ved bl.a. at reformulere ideen gennem besvarelsen af en lang række spørgsmål, eg. Hvad er problemet? Hvorfor er det et problem? Hvem er det et problem for? Etc. Forfatterne argumenterer for, at man herved får skabt nogle ideer, der er langt mere robuste og markedsrelevante, frem for deres første indskydelse. Man får med andre ord testet, udviklet og drejet ideen i en bedre retning.

Så nu står vi altså med en markedsrelevant og robust ide, hvad gør vi så? Vi accepterer, at mange af ideerne stadig ikke ville kunne bære i markedet. Men ved at bruge en evalueringstilgang af ideerne, som er kendt for virksomhedens ansatte, så sikrer du, at ”alle” har samme fokus. Kunsten bliver så at ramme den evalueringspraksis, der lader de rigtige ideer slippe igennem og fanger de falsk-positive så at sige. Her spiller markedet igen en vigtig rolle i følge forfatterne der markedet indeholder en naturlig selektionsmekanisme der bør inkorporeres i virksomhedens evalueringspraksis.

Nu har du så en Fokuseret ide, der er sluppet gennem nåleøjet og som blot mangler at passere det sidst hav af lava. Her handler det om timing. Timing ift. hvornår ideen formelt præsenteres, timing ift. hvem der præsentere ideen for hvem og timing ift. ikke at blive fanget i plejer-kulturen. Derudover anbefaler forfatterne at man gør ideer person-bårne, da det er sværere at sige nej til en persons vision fremfor blot en eller andens ide. Og endeligt fremhæver IAU vigtigheden af at præsentere betydningen af ideen på en troværdig og nødvendig måde, så organisationen selv vil stå at skrige på den.

Nu tror du så at du er i mål med den fantastiske ide, og den dejligste innovation. Men nej! For nu kommer det hårdeste arbejde, nemlig at lykkes med udbredelsen og implementeringen af ideen i organisationen. Her dør rigtig mange gode ideer desværre, fordi de bliver ofret på virksomhedens interne alter. Så at støtte medarbejderne i deres arbejde med at indføre ideen og realisere potentialet er vigtigt for dig som leder. Som minimum skal du i hvert fald ikke at slukke deres indre motivation… helt!

Bedømmelse
Og husk nu på, at en ide ved ikke om den er god eller dårlig når den opstår, det er dig, der afgør det!

Det skal nævnes at bogen er udgivet på dansk hos L&R Business, hvorfor der ikke skulle være nogen undskyldninger for ikke som minimum at læse bogen.

Som side bemærkning skal nævnes at vi i strategylab har testet og ”tweaket” metoden af til også at fungere i små og mellemstore virksomheder, så hvis du er klar, så lad os sammen innovere fokuseret og værdiskabende.