+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Leading the revolution

Baggrund
Mine gamle kollega Gary Hamel er en verdensberømt forsker, der efterhånden er gledet over til at være missionær og konsulent (i det omfang de to ting nu lader sig kombinere). Sammen med C.K. Prahalad var Hamel med til at introducere begrebet kernekompetencer for verden og dermed forandre ledelsesverdenens begreber for altid.

Siden har han forladt den akademiske verden (undtagen gæsteforskerstillingen på London Business School) og startet virksomheden Strategos. Bogen er hans version af hvordan virksomheder bør konkurrere i fremtiden. Hamel’s udgangspunkt kan nemmest illustreres ved det følgende citat fra bogen:

“ … Face it: out there in some garage, an entrepreneur is forging a bullet with your company’s name on it. Once the bullet leaves the barrel, you won’t be able to dodge it. You’ve got one option: you have to shoot first. You have to out-innovate the innovators, out-entrepreneur the entrepreneurs. Sound impossible for a decades-old incumbent? It is. Unless you’re willing to challenge just about every assumption you have about how to drive innovation and wealth creation in your company….”

Med andre ord, de ledere og virksomheder, der for alvor er i stand til at vise nytænkning, vil have succces på fremtidens dynamiske og komplekse markedsplads.

Indhold
For at have succes i fremtiden, siger Hamel, skal virksomheder ikke kun innovere på produkter eller processer – sådan som vi traditionelt har talt om – men på forretningskoncepter, altså hele forretningssystemer, der dækker kundernes behov og ønsker på nye og utraditionelle måder. Forretningskoncept innovation indebærer gennemtænkning af:

 • Kundegrænseflade, det vil sige hvordan forretningskonceptet interagerer med kunderne. Dette beskrives under overskrifterne kundekontakt og support, information og indsigt, relationsdynamik samt prisstruktur.
 • Kernestrategi, det vil sige essensen i hvordan virksomheden vælger af konkurrere beskrevet i virksomhedens mission, produkt-markedsområde og differentieringsgrundlag.
 • Strategiske ressourcer, det vil sige de kernekompetencer, strategiske kerneaktiver og processer som forretningskonceptet er baseret på.
 • Værdinetværk, det vil sige det organisatoriske netværk som virksomheden anvender til at komplettere sine strategiske ressourcer med.

Elementerne er knyttet sammen af de ekstra begreber:

 • Kundefordele, det vil sige den pakke af goder, der konkret tilbydes kunderne.
 • Konfiguration, det vil sige koblingerne mellem kompetencer, aktiver og processer.
 • Virksomhedsgrænser, det vil sige de beslutninger, der er truffet med hensyn til hvad virksomheden selv tager sig af og hvad andre håndterer.

Hvem skal så stå for den revolutionære tænkning i etablerede virksomheder? Overraskende nok kommer Hamel frem til at de skal være ”de gråhårede revolutionære”. Disse er karakteriseret ved:

 • De er aktivister, ikke anarkister – de er den loyale opposition.
 • De arbejder indenfor systemet, fremkalder utilfredshed, mobiliserer ligesindede, står spidsen for fredløse projekter, og skaber organisatorisk forandring.

Hvordan gør de så, disse gråhårede revolutionære? Hamel har 8 designregler til hjælp:

 • Formuler et synspunkt
 • Skriv et manifest
 • Dan en koalition
 • Udvælg mål og tidspunkter
 • Hverv og neutraliser
 • Find en oversætter
 • Vind småt, tidligt og ofte
 • Isoler, infiltrer, integrer

Ja, det minder lidt om Kotter.

Bedømmelse
Hamel har skrevet en spændende og inspirerende bog – men også en bog fyldt med almindeligheder. Hele bogens baggrund og relevans er ikke belyst forskningsmæssigt og har mest karakter af løse påstande, der lige passer til det Hamel gerne vil ”af med” på løsningssiden.

Omkring Hamel’s løsninger er anvisningerne til at skabe revolution, på samme måde, noget underbelyste om end de præsenteres med stor begejstring i sproget. Der findes bestemt bedre behandlinger af begrebet organisatorisk forandring end Hamels!

Det helt centrale bidrag er overvejelserne om forretningskonceptinnovation. Her bringes de kendte teorier om strategisk ledelse i anvendelse på en ny og spændende måde og der er god inspiration at hente. Igen skal det dog nævnes at den forskningsmæssige understøtning mangler, men der er blot inspiration til selv at gøre noget.