+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Luk op

Baggrund
Der er kommet en hel del bøger på markedet i den sidste tid om de ændringer, der sker i samfundet og de trusler, de giver for virksomhedsdrift i almindelighed og virksomhedsdrift i Danmark i særdeleshed. De fleste bøger peger på, at virksomhederne skal innovere sig ud af problemerne.

Ugebrevet Mandag Morgen er bl.a. citeret for en undersøgelse, der viser, at danske virksomheder i overvejende grad sælger de produkter og services, som de altid har gjort. Ifølge denne bog er det en farlig tilstand. Sådanne virksomheder vil ikke overleve i disse års overgang fra industrisamfundet til videns- og konkurrencesamfundet.

Det, der er brug for er ny strategisk tænkning omkring forretningsudvikling. Der skal tilføres markedet nye forretningsmodeller. Markedet skal forstyrres (disruption) -der skal rokkes ved de traditionelle måde at drive forretning på, og nye produkter og services skal erstattes af nye (creative destruction). Det er det, vi skal være gode til i Danmark.

Indhold
LUK OP – Nye strategier i en brydningstid er ikke blot en peptalk-bog, der giver læseren gejst. Bogen giver desuden indsigt i, hvorfor tilstanden er, som den er nu, og vigtigst af alt: Den giver anvisninger på, hvorledes man som virksomhed skal takle problemerne.

Selv om bogen er læsevenlig i sprogbrugen, er den ikke just en pixi-bog. Dens godt 500 sider fører læseren kompetent igennem forskellige opfattelser af stategi og planlægning – skiller skidt fra kanel og giver læserne gode anvisninger på, hvordan man som virksomhedsleder kommer videre med sin forretningsudvikling. Efter devisen “Keep it simple, but not simpler”.

Udfordringer
Bogen har tre dele: 1. Et nyt paradigme 2. En ny opfattelse af strategi 3. Forretningsudvikling fordelt på 12 kapitler.

Første del:
Her tages bestik af de ændringer, der er sket i samfundet, så man erkender, at paradigmeskiftet er indtrådt, og viser os meget klart, hvori det nye paradigme består. Hvilke udfordringer giver det for danske virksomheder? Hvilke virksomhedstyper vil overleve?

Forfatterne giver deres bud på fem arketypiske virksomhedstyper: Den nye globale industrivirksomhed, Den innovative kompetencevirksomhed, Den digitale vidensvirksomhed, Den interneationale storkøbmandsvirksomhed samt Den nye lokale produktions-, service- og/eller handelsvirksomhed.

Anden del:
Denne del handler om strategi i teori og praksis og om det nødvendige teoretiske grundlag, som skal til, for at virksomheder kan begynde at agere i forhold til de grundlæggende paradigmeskift, som blev diskuteret i del et.

Det er en kvalitet ved bogen, at anbefalingerne er baseret på solid teori. Nam nam for handelshøjskoleuddannede, men også meget lærende for andre praktikere. Som forfatterne skriver: “Så helt overordnet, så ser vi strategisk ledelse i praksis lidt som tallerkenkunstnerne i cirkus – ledelsen har tre tallerkener roterende på tre høje pinde og skal hele tiden give hver af dem nødvendig opmærksomhed, så ingen af dem falder ned.

Tredje Del:
I del tre er vi så fremme ved bogens hovedmål: Forretningsudviklingen. Her giver bogen fremragende praktiske anvisninger til, hvorledes dette kan gøres af virksomhederne selv. Helt konkrete analyse- og planlægningsværktøjer for virksomhederne selv at bruge i deres egen forretningsudvikling. I forhold til traditionelle værktøjer er disse meget mere baseret på kreativitet og innovation.

Forfatterne opfatter forretningsgrundlaget, som skal udvikles som: Hvem (hvem er kunderne?), hvad (hvilke ydelser og værdiskabelser tilbyder vi til kunderne?), hvordan (med hvilke ressourcer og kompetencer tilbyder vi disse ydelser til kunderne?) og den indre logik i forretningsgrundlaget: Hvorfor (hvorfor gør organisationen det, den vælger at gøre?).

Der anvises mange metoder til at lede forretningsudviklingen. En af de mere spændende er professor Jesper Strandskov citeret for: “At revolutionær fornyelse sker ved nye stemmer (høre de unge medarbejdere, ikke-kunderne, de skæve eksistenser), nye former for samtaler (kritiske og spørgende dialoger), nye perspektiver (aflæring og anvendelse af organisationens mange ideer) og endelig nye eksperimenter (ved at prøve ideer af).

En af bogens kvaliteter er, at forfatterne er med som drivende kræfter i Strategy-Lab – den i Handelshøjskolen i Århus baserede udviklingsenhed, der driver aktionsforskning i tæt samspil med udviklingsbærende virksomheder.

Det er på alle måder en fremragende bog, som enhver dansk virksomhed, der finder fremtiden bare en lille smule kompleks bør investere i.