+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Presence

Baggrund
Indrømmet – det er svært at finde guldet! Når Peter Senge – i et hvilket som helst selskab – udgiver en ny bog, så mener jeg, at det er Strategy-Labs forpligtigelse at anmelde bogen. Også selvom den er … mærkelig. Imidlertid opgav Anders Schmidt at nå igennem Presence. Endda efter to helhjertede forsøg. Og nu forstår jeg ham sådan set godt. Der er meget mærkværdig udenomssnak i denne bog. Mere end normalt. I enhver amerikansk bog vil der være meget udenomssnak, da amerikanske forlag ønsker meget lange bøger. Men i denne bog, hvor det virkeligt nye og i øvrigt gode, fylder 10 sider, er der for alvor meget snik snak.

Bogens baggrund er det såkaldte Requiem scenarie for verdens fremtid, hvor menneskeheden ødelægger planetens økosystem og/eller sig selv som race. Ud fra dette scenarie kommer vi vidt omkring forfatternes oplevelse af behovet for helt grundlæggende forandringer af opfattelsen hos mennesker i samfundet, i organsationer og som individer. Forfatterteamet vælger at formidle denne oplevelse af nødvendighed samt deres erkendelser på vej mod noget godt i form af personlige oplevelser og samtaler, hvor den på god amerikansk vis ikke får for lidt på følelsestangenterne. Det kan man godt gå ret død i! F.eks. havde jeg svært ved at sluge en af forfatternes oplevelse med en lemfældig guru, hvis dybe indsigt akkrediteres med erkendelse af, at skal verden undgå requiem scenariet, så er der behov for, at vore tapre forfattere fokuserer deres indsats i erhvervslivet. Tilfældigvis der hvor pengene er …. og jeg som troede, at forfatterne burde gå ind i politik eller græsrodsbevægelser!

Imidlertid har det at få skabt grundlæggende forandringer en stor relevans for os i Strategy-Lab. Så derfor er denne bog relevant for alle med interesse for strategisk innovation.

Om forfatterne
Peter Senge – Mr. Den lærende organisation behøver vist ingen introduktion, siden han udgav den femte disciplin. C. Otto Scharmer er forsker og underviser på MITs Sloan School of Management. Joseph Jarowski er direktør i sit eget konsulentfirma, Generon Consulting, mens Betty Sue Flowers har været professor i Engelsk.

Indhold
Vi skal altså gøre tingene markant anderledes i fremtiden. Nøglen til at gøre noget anderledes er at starte med at tænke anderledes om det. Nøglen til enhver forandring findes inde i hovederne på os selv. Derfor er viden og forandring af viden – eller læring, som vi også kalder det – helt centrale elementer for at finde ud af, hvad vi skal gøre anderledes i fremtiden. Anderledes end fortidens industrielle organisationer, ledelse og –tankegang.

Vi skal tænke anderledes om at tænke anderledes. Og her kommer bogens forfatterteam endelig frem til noget interessant. De erkender, at der måske er behov for en anden form for læring end den, som alle taler om, og som stammer fra amerikanske John Dewey. I mange varianter handler denne form for læring om 1) refleksion på fortiden, 2) skabelse af nye løsninger, 3) handle, 4) følge op. Men denne form for læring duer, så at sige, ikke, når fremtiden er markant anderledes end fortiden. Når begreberne fra fortiden ikke beskriver nutiden eller fremtiden. Se det kender vi godt i Strategy-Lab.

Og her kommer så guldet! Endelig. Senge & Co foreslår en model, de kalder for ”U’et”, der består – i en U form – af tre aktiviteter, som tilsammen har til formål at lære af fremtiden. Aktiviteterne er:

  • Sensing – Gennem dyb observation af den nuværende situation erkendes situationen, som den virkelig er, og ikke sådan som fortidens begreber foreskriver, at den burde være. Dette kræver, at man er i stand til at suspendere sin egen brug af fortidens begreber og kræver – paradoksalt i en travl verden – tid!
  • Presencing – Via dyb refleksion skal man her lade såkaldt ”inner knowledge” om fremtiden komme frem. Det er her, at balancen tipper til fordel for markante forandringer i grupper – ofte ved, at en eller anden i en handling viser en flig af fremtidige handlemønstre, som andre så erkender er de rigtige. Også dette tager tid.
  • Realizing – Når erkendelsen af de markant anderledes handlemønstre er tænkt i gennem skal man, i følge forfatterne handle hurtigt og i overensstemmelse med det naturlige flow. Hvad så end det er.

Som det ses, bruger forfatterne nogle nye begreber, som de, trods alt, bruger dele af bogen til at definere. Og det er nødvendigt at forstå disse begreber for at forstå at anvende forfatternes model. Og selvom jeg mener, at man kan rette en masse filosofisk kritik mod forfatternes grundlæggende antagelser og tanker, så er U-modellen måske et første skridt imod en anden arbejdsform for ledere – en innovativ arbejdsform.

Bedømmelse
Alt i alt har forfatterne tænkt sig godt om og fundet ud af noget spændende. Jeg tror dog, at jeg vil anbefale, at man venter til der kommer en artikel eller et kort resume af denne bog med at tage U-modellen til sig. Bogen er, efter min opfattelse, for mærkelig …