+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Strategy bites back

Baggrund
Med udgivelse af omkring 130 klassiske artikler og bøger betragtes Henry Mintzberg som en pionér indenfor ledelsesadfærd og som en af vor tids største og mest respekterede ledelsesforskere. Han er kendt for sin fokus på lederne – hvad de gør, hvordan de tænker, hvordan de træffer beslutninger, og hvordan de faktisk udvikler strategier. Endvidere har han fokuseret på ledelsesroller, søgt at klassificere organisationsstrukturer, arbejdet med emergente teorier, kritiseret strategisk planlægning samt bidraget til at overskueliggøre forskellige teoretiske strategiretninger.

I 1998 udgav Mintzberg sammen med Bruce Ahlstrand & Joseph Lampel bogen “Strategy Safari: A Guided Tour through the Wilds of Strategic Management”. I bogen diskuterede forfatterne divergerende tilgange til strategi og strategisk tænkning. Det blev gjort med udgangspunkt i de 10 strategiskoler design-, planlægnings-, positionerings-, entreprenør-, kognitions-, lærings-, magt-, kultur-, omgivelses- og konfigurationsskolen. Sammen med en beskrivelse af hver skoles historie og oprindelse blev skolernes respektive fordele og ulemper analyseret. På denne måde udredede bogen megen forvirring, og gav således et fremragende billede af det strategiske ledelsesfelt.

Nu danner forfatterne igen team og udgiver en strategibog under den spændende titel ”Strategy Bites Back: It a lot more, and less, than you ever imagined…”. Det er nærliggende at have høje forventninger – men det endte med skuffelse.

Indhold
Strukturen i bogen er næsten magen til strukturen i Strategy Safari. Ud af de 10 skoler er de 6 første de samme. Den 7. skole er en kombination af Strategy Safaris magt- og kulturskoler; omgivelsesskolen er udeladt; og konfigurationsskolen er reserveret til de afsluttende kommentarer i kapitel 9. Alle navnene på skolerne er dog ændret og ”peppet lidt op”, således at fx kapitlet om designskolen nu hedder ”SWOTed by strategy”.

Bogen består udelukkende af små ”bytes” – dvs. ultrakorte artikler, eventyr, digte, anekdoter mv. – der metaforagtigt er tiltænkt at manifestere pointer omkring strategi, som relaterer sig til en af de medtagne strategiskoler. Eksempelvis er der mildest talt en anderledes version af den kendte fortælling om skildpadden og haren, der løber om kap. Det er John Kay, der bidrager med en drejning på historien, som maler brogede billeder af konsulentbranchen og dens brug af SWOT-analyser. H. C. Andersens velkendte eventyr om Kejserens nye klæder er også at finde i bogen. I kapitel 7 ”Inside the strategist’s head”, der svarer til Strategy Safaries kognitionsskole, forsøger forfatterne med eventyret at minde læseren om, at strategens ego kan resultere i, at denne mister sin ”common sense”.

I kapitel 9 konkluderer forfatterne på de tidligere kapitler, men erkender selv, at dette reelt ikke er muligt, fordi arbejdet med strategiprocessen er subjektivt og intuitivt og indebærer både emergent læring, social interaktion, samarbejde og konflikt, samtidig med at der skal suppleres med analyse og planlægning. Forfatterne ender derfor med at definere strategi, som følger:

  • The little black dress and the Emperor’s new clothes
  • SWOT and magic
  • Toilet Nirvana
  • Cash cows and clever bees
  • Art, craft, science
  • Einee, meenie, minie, mo
  • And lots more
  • And lots less

…Og det giver vist et meget godt billede af bogens indehold…!

Bedømmelse
Forfatterne har givetvis søgt at lave en bog, hvor den til tider lidt stive, firkantede og seriøse tilgang til strategi erstattes med en underholdende, let læselig og anderledes bog. Under anvisninger som ”do what suits you”, ”just enjoy it”, og ”have fun” slipper forfatterne på en nærmest “lommefilosofisk” måde af sted med, at udgive en bog, der basalt set intet ny eller brugbart indeholder. Mange eksempler er dog ganske underholdende, men flere er enormt søgte og erhvervseksemplerne er forældede, forsimplede eller blot velkendte fra forfatternes Strategy Safari eller Mintzbergs ”Rise and fall of strategic planning” fra 1994.

Bogen er formentlig tiltænkt som inspiration til den travle erhvervsmand, om end jeg tvivler på, at den giver god og hensigtsmæssig inspiration. Lige så gennemarbejdet og seriøs som ”Strategy Safari” var, lige så overfladisk og usaglig fremstår ”Strategy Bites Back”. Vil man lave en virkelig underholdende bog, er kodeordet ikke ”gammel vin på nye flasker”, men derimod grundigt forarbejde og dyb forskning i nye og spændende emner og områder. Indsigt giver frihed – frihed til at underholde og bryde rammerne.

Forfatterne har medtaget et kendt citat af Albert Einstein ”Make things as simple as possible, but not any simpler”. Efter min mening forsimpler forfatterne både strategien, den strategiske tænkning og den forskning, der unægtelig bør ligge til grund for en bogudgivelse fra en ellers så markant ledelsesforsker som Henry Mintzberg.

Men måske kan det også skyldes, at Mintzberg har alternative agendaer. Mintzberg har i et stykke tid været forgangsmand for en alternativ MBA-uddannelse kaldet International Masters in Practicing Management (IMPM). I bogen ”Managers not MBAs” fra 2004 giver Mintzberg udtryk for sin store mistillid til den ”traditionelle” MBA-uddannelse, hvorfor han med uddannelsen søger at gå nye veje. Efter min mening var ”Managers not MBAs” et marketing stunt for uddannelsen, og det synes ”Strategy Bites Back” også at være – et marketing stunt der søger alternativt for alternativets skyld.

Og heri ligger min store bekymring, for jeg synes at kunne fornemme en mærkbar, generel nedgang i kvaliteten af Mintzbergs forskning, der i 80’erne og 90’erne var prisværdig, men i dag selvrefererende. Hans artiklerne og bøgerne handler om det samme og gengiver konstant samme pointer samtidig med, at man fornemmer alternative agendaer end forskningsformidling. Det er en dødsspiral selv for en forsker af Mintzbergs kapacitet!