+45 4252 6220       info@strategylab.dk

The future of management

Baggrund
Gary Hamel anses for at være “the world’s most reining strategy guru”, og Professor Peter Senge beskriver ham som “the most influential thinker of strategy in the western world”.

Hamel er opretshaver og opfinder af ordene: Core Competence, Strategic Intent, Industry Foresight og Industry Revolution, og har været årsag til ændring i strategifokus og sprog i mange af verdens mest succesfulde virksomheder. Hamel betragtes som ekspert inden for innovation og er bl.a. forfatter til titlerne: The Next Industrial Revolution, Getting Better Isn’t Enough, Setting the Transforming Agenda, Strategy as Revolution, Getting the Journey to the Future Started.

I tidligere udgivelser har Hamel sammen med Prahalad argumenteret for, at langt de fleste virksomheder bruger energi på at udholde nutiden frem for at skabe fremtiden. Dette følger Hamel op på i denne bog ved at argumentere for, at morgendagens vindere er de virksomheder, som starter med at opfinde fremtidens ledelse i dag. ”The key is not to anticipate the future, but to create the future”.

Indhold
Hamels mål med denne bog er at hjælpe dig med at blive det 21.århundredes foregangsmand inden for ledelse. Han ønsker at sætte tankespillet i gang, så du formår at omdefinere eller skabe nye ledelsesprincipper, processer og praksis, der passer til det postmoderne samfund. Hamel ønsker, at du selv opbygger din egen version af fremtidens management frem for blot at følge hans synspunkter. Så formålet med bogen er at give os tænkeredskaberne, som gør det muligt at opbygge egen dagsorden for management innovation.

Management innovation defineres som følgende: ”Management innovation is anything that substantially alters the way in which the work of management is carried out or significantly modifies customary organizational forms, and, by so doing, advances organizational goals.” Med andre ord ændrer management innovators den måde ledelsen gør deres arbejde på – ændrer det på en måde, så den organisatoriske performance forbedres. Ydermere omfatter management innovation værdiforbedrende forandringer i organisationens struktur og roller fx ved at ændre måden hvorpå forretningsenheder, arbejdsgrupper mv. forbindes.

Stuck in a time wrap
Hvad angår the future of management, har Hamel en antagelse om, at virksomheder hellere vil lede end følge efter markedet. I bogen gives der forskellige råd til, hvordan tomorrow’s best practices udtænkes i dag. Bogen er fyldt med eksempler og anekdoter, men bogen skal ikke ses som et kompendium af best practices. Hamel argumenter for, at nutidens best practices ikke er gode nok – virksomhederne kan ikke tilpasses nok i forhold til det, de burde. Med andre ord er nutidens virksomheder ikke innovative nok at arbejde i.

Nutidens management har med tiden forandret sig lidt ved at have en mere fleksibel værdikæde, tilbyde 24/7 kundeservice mm. Men nutidens management ritualer har kun ændret sig beskedent i forhold til samfundets øvrige udvikling f.eks. teknologien. Der har været en tendens til, at hierarkiet i virksomhederne er blevet fladere, men det eksisterer stadig, og virksomhedens strategi sættes stadigvæk på toppen. ”Management seem to be stuck in a time warp”, da Taylors kontrol, stabilitet, disciplin også er gældende principper i nyere ledelse. Årsagen til dette ligger i, at virksomhederne laver innovative projekter og enheder i stedet for innovative organisationer, der er innovative fra top til bund. Og som Kuhn er citeret for, så kræver et realt fremskridt en revolution.

Langsigtede konkurencesfordele
Det er vigtigt, at virksomhederne tager udfordringerne op med hensyn til at genopfinde management, da management innovation giver den enkelte virksomhed en unik mulighed for at skabe langsigtede fordele. Virksomhederne bør være innovative, så de kan foretage og tolerere drastiske skift.

I historien gives der mange eksempler på, at skift i ledelsespraksis kan have en afgørende betydning for en virksomheds evne til at skabe langsigtede konkurrencemæssige fordele. Management innovation har en tendens til at give konkurrencemæssige fordele, når en eller flere af følgende er opfyldt:

 • Innovationen er baseret på nye management principper, som udfordrer de traditionelle
 • Innovationen er systemisk – indflydelse på indre strukturer, processer og metoder
 • Innovationen er en del af en løbende forbedringsproces

Jo mere ukonventionel de underliggende principper ved management innovationen er, jo svære og længere tid vil det tage for konkurrenterne at reagere.

Der findes forskellige former for innovation. Hamel opstiller disse forskellige former i et hierarki, hvor en høj placering er ensbetydende med et højere niveau af værditilførsel og konkurrencemæssig forsvarsevne. Management innovation placeres i toppen af hierarkiet, herefter kommer strategisk innovation, efterfulgt af produkt/service innovation og operationel innovation.

Management innovation har en unik evne til at skabe fordele, der er sværere at efterligne end de øvrige former for innovation. Konkurrencemæssige fordele ved operationel innovation vil oftest være afhængig af kvaliteten af virksomhedens IT infrastruktur mm. Produktinnovation genererer oftest kortvarige fordele, da den teknologiske udvikling gør det nemmere og hurtigere for konkurrenter at efterligne de innovative produkter. Det samme er gældende ved strategisk innovation, da en killer business model er blevet nemmere at afkode og efterligne. En konkurrent kan derimod have svært ved at give afkald på grundlæggende ledelsesprincipper, hvormed en virksomhed fokus bør ligge på management innovation.

Det er ikke altid, at management innovation resulterer i konkurrencemæssige fordele, men dette er ikke en grund til ikke at være innovativ. Hamel skriver ”Innovation is always a numbers game: the more of it your do, the better you chances of reaping a fat payoff”.

Der er flere grunde til, at managers ikke er innovative og ikke tænker på management innovation. En af grundene er, at managers ikke ser dem selv som opfindere eller ser innovation som en central del af deres manager rolle. Managers er udvalgt, trænet og belønnet ud fra deres effektivitet – med andre ord deres evne til at levere mere af det samme. Det er de færreste, som forventer, at en manager er en innovator.

En dagsorden for management innovation
Det er en lidenskab at løse ekstraordinære problemer, som skaber potentialet for ekstraordinære fuldendelser. For at opfinde the future of management kræver det mere end intellektuel tro – det kræver en lidenskab for udfordring.

Tre af de mest formidable udfordringer, som bør være i toppen af dagsordnen for management innovation er:

 • Fremskyde gangen af strategisk fornyelse i store og små organisationer
 • Gøre innovation til enhver mands job og hverdag
 • Skabe et vindende arbejdsmiljø der inspirerer medarbejderne til at yde deres bedste

Benægtelse af behovet for fornyelse blandt ledelsen er en hyppig årsag til, at der ikke sker fornyelse ligesom at mangel på fleksibilitet i ressourceallokeringen kan være en årsag.

Markedet kendetegnes i dag ved lave indgangsbarrierer, hyperkonkurrence, høj kundemagt, hvorved innovation er den eneste vej for en virksomhed til at skabe succes og overlevelse. Det er derfor vigtigt, at innovation bliver enhver mands job, og der ikke kun findes innovative personer i produktudvikling og R&D.

Det er kun få ledere, som tror på, at ”almindelige” medarbejdere kan være ekstraordinære innovatører, selvom der i historien er set mange eksempler på det modsatte. Mennesket er overraskende kreative og tilpasningsdygtige, men mange arbejder i virksomheder, der ikke er. Dette resulterer i, at organisationen underperformer deres potentiale, hvilket kan vendes ved at skabe en organisation, der får det bedste ud af deres medarbejdere. Organisationer er i dag præget af for meget management og for lidt frihed, for meget hierarki og for lidt fællesskab, for meget tilskyndelse og for lidt formål mv. I bogen er der uddybende eksempler med Whole Foods, W.L. Gore og Google, der viser, at vi ikke har nået enden på management. Eksemplerne illustrerer, at det er muligt at ændre den måde større organisationer er struktureret samt drevet på. Hamel argumenterer for, at grunden til at mange virksomheder ikke følger Google m.fl. er, at de fleste managers aldrig har taget tiden til eller arbejdet med at nedbryde deres management processer.

Hvordan mødes det 21. århundrede ledelsesmæssige udfordringer?
Først skal du starte med at analysere DNA’en af de ting, som er meget aktuelle at inddrage i din organisation – ting som er innovative, indtagende, fleksible og som kan tilpasse sig.

Der er fem grundlæggende designregler for virksomheder, som oprigtigt ønsker at tilpasse sig fremtiden. Det er den nye DNA, der må føjes ind i virksomhedens management processer og praksis.

 • Life –> Variety (eksperimenter overvinder planlægning)
 • Markets –> Flexibility (markedet er mere dynamisk end hirakiet)
 • Democracy –> Activism (alle har ret til en afvigende mening)
 • Faith –> Meaning (missionen har betydning)
 • Cities –> Serendipity (diversitet leder til kreativitet)

Virksomhederne står over for flere ledelsesmæssige udfordringer i fremtiden, hvor nogle kunne være følgende spørgsmål:

 • Hvordan opbygges et demokrati af ideer?
 • Hvordan udvikler ”almindelige” medarbejdere sig til ”ekstraordinære” medarbejdere
 • Hvordan allokeres ressourcerne dynamisk?
 • Hvordan aggregeres kollektiv viden?
 • Hvordan mindskes plagen af forældet mentale modeller?
 • Hvordan gives alle en chance for at indtræde?

Afslutningsvist opstiller Hamel nogle regler for management innovators, som fremgår her:

 • To solve a systemic problem, you need to understand its systemic roots
 • At least initially, it’s easier, and safer, to supplement an existing management process than supplant it. (Run the new in parallel with the old.)
 • Commit to revolutionary goals, but take evolutionary steps
 • Be clear about the performance metrics your innovation is designed to improve
 • Start by experimenting in your “own back yard”, where the political risks are lowest
 • Whenever possible, rely on volunteers
 • Diffuse potential objections by keeping your experiments fun and informal
 • Iterate: Experiment, learn, experiment, learn
 • Don’t give up: Innovators are persistent

Bedømmelse
Der er ikke meget MBA pensum, management bestsellers, og ledelsesudviklingsprogrammer som foreslår, at der er radikale alternativer til den måde ledere planlægger, organiserer, motiverer og leder på i dag. Men rigtige innovators er ikke begrænset af denne holdning. I stedet drømmer de om, hvad der kunne ske. Målet med denne bog er at hjælpe os med først at forestille os derefter opfinde the future of management. Jeg vil anbefale bogen, da Hamel fremstiller en anderledes og interessant vinkel på fremtidens ledelse end så mange andre. Bogen sætter ens tanker i gang om fremtidens ledelsesmæssige udfordringer, hvorved jeg finder bogen er anvendelig og relevant at læse.