+45 4252 6220       info@strategylab.dk

The new age of innovation

Baggrund
I de seneste år har der været megen tale om skiftet fra det industrielle paradigme og masseproduktion til vidensparadigmet, skræddersyede løsninger og innovation. Betyder det så, at verden ser helt anderledes ud i dag, og at masseproduktion som begreb er dødt? Er vi trådt ind i en ny tidsalder, hvor innovation og personlige kundeoplevelser er grundlaget for succes? Der er indikatorer, der peger i den retning, når man ser på succeser som Facebook, Myspace og Ipod, men hvordan og hvorledes er så de næste spørgsmål?

Svarene er at finde i den nye bog fra management-guruen C.K.Prahalad, der her forsøger at opridse den nye strategiske tilgang for virksomhederne i det 21. århundrede.

Indhold
Titlen på bogen beskriver dens indhold meget godt. Det er også det, der ønskes fortalt på bogens 250 sider, hvor de 2 forfattere først forklarer deres grundtanke og følgelig, hvordan virksomheder kan opbygge færdigheder, således at de kan opnå og håndtere konstant udvikling og innovation. Således er hele bogen bygget op omkring forfatternes to grundlæggende ideer, som bliver præsenteret som det første i kapitel 1.

Efterspørgsel har skabt den nye centrale tese N=1 og R=G, hvor virksomheder skal tilpasse deres produkter efter hver enkelt kunde ved at få adgang til en helt ny gruppe af leverandører. N=1 forklares som ”Value is based on unique, personalized experiences of customer”, hvilket betyder, at alle virksomheder – selv dem med millioner af kunder – bør fokusere på hver enkelt af dem individuelt. R=G forklares ud fra ideen om, at ingen virksomhed kan tilfredsstille de forskellige behov fra så mange forbrugere med de nuværende metoder, og derfor må virksomhedens tilgang ændres. ”All firms will access resources from a wide variety of other big and small firms – a global ecosystem”, hvilket betyder, at virksomheder i fremtiden ikke nødvendigvis skal have fokus på at eje ressourcer men derimod på at have adgang til dem via det globale netværk.

Det innovative hus
Hvordan bruger man så de globale netværk til at skabe innovative løsninger for forbrugerne? Forfatterne præsenterer den nye innovative tidsalder med det ” innovative hus”. Dette er en analogi, der består af to grundpiller: 1) Samarbejde for at skabe oplevelser (N=1) og 2) Adgang til globale ressourcer (R=G). Ligeledes er der et gulv og et tag på huset, hvor gulvet er virksomhedens tekniske arkitektur, og den sociale arkitektur skaber taget. Den sociale arkitektur er her organisationsstruktur, effektivitet, træning, evner osv., mens den tekniske arkitektur refererer til IT- strukturen, forretningsprocesserne mm.

Igennem hele bogen forstår de to forfattere at komme med eksempler i form af mere eller mindre kendte virksomheder såsom Facebook, Starbucks, ICICI m.fl., hvilket anskueliggør og beskriver, hvordan visse virksomheder virkelig har ændret deres position på markedet ved at ændre den traditionelle måde at operere på.

Målet med første halvdel af bogen er at identificere den nye type konkurrence samt værdiskabelsesprocessen, hvilket i høj grad gøres ud fra grundideen samt talrige eksempler. Den resterende del af bogen fokuserer på, hvordan virksomheder bryder med deres eksisterende mønstre og dårlige vaner for dernæst at opbygge færdighederne til at kunne administrere innovation. Udfordringerne ifølge de to forfattere er klare: De fleste virksomheder – især de ældre og traditionsbundne – er forkert organiseret i forhold til at kunne samarbejde og arbejde korrekt med innovation. Den traditionelle opbygning omkring det at skabe produkter, service og arbejde med ejede ressourcer er det modsatte af de færdigheder, der er brug for i den nye model.

Nøgleelementerne i bogen er relevante for alle virksomheder, og Prahalad fokuserer i bogen især på 5 elementer:

  • Værdiskabelse er gået fra at være et produkt til opfindelse af løsninger og nu til oplevelser.
  • Alle virksomheder søger adgang til talent, produkter og service fra de bedst mulige kilder.
  • Fleksible systemer er en nødvendighed og skal udvikles.
  • Ressourcerne i en virksomheds økosystem skal konstant udvikles/konfigureres.
  • Forretningsmodeller, der hjælper virksomheden til at fokusere på én forbruger ud af millioner, skal udvikles.

Bogen er ganske interessant læsning, og man kan let relatere sig til forfatternes tanker omkring innovation og deres mange eksempler sætter derudover tingene i et godt perspektiv. Dog skal man være forberedt på, at anden halvdel af bogen bliver en del mere teknisk og til tider er skrevet i et lidt tungt, akademisk sprog. Bogen er dog på ingen måde en teoritung lærebog, men snarere en håndbog for virksomheder, der på en uformel måde giver et tidssvarende billede af et markedslandskab, der er under konstant forandring/der ændrer sig hurtigt. Der er ingen tvivl om, at denne bog giver værdifuld viden og metoder til dem, der ønsker at ride med på bølgen ind i den nye innovative tidsalder.

Bedømmelse
Jeg vil helt klart anbefale bogen. Især er første halvdel rigtigt god med et kontant udspil til, hvordan innovation skal håndteres. Anden halvdel af bogen bliver dog til tider en smule tung og teknisk omkring implementering og IT arkitektur, men alt i alt er det en vældig god bog.