+45 4252 6220       info@strategylab.dk

The power of strategy innovation

Baggrund
Jeg må indrømme at jeg er lidt misundelig på de to amerikanske forfattere – de har perfekt timing i forhold til markedet med deres bog. Relevansen af bogens emne er lige ved at være alment accepteret og en voksende række virksomheder og forskere arbejder lige nu med begreber og teorier, der meget ligner det, som bogen serverer for os klappet og klart.

Er dette den helt rigtige bog på det rigtige tidspunkt?

Indhold
The power of strategy and innovation bygger på tre søjler. Den første er den erkendelse, som efterhånden mange er kommet frem til, at ledere bør tænke både på strategi-for-i-morgen og strategi-for-i-dag for at skabe kontinuerlig succes. Dette er efterhånden state-of-the-art viden indenfor strategiområdet – efter bidrag fra folk som Hamel & Prahalad og Michael Porters anerkendelse i 1996, at strategi bør handle om både operational effectiveness og differentiering.

Den anden søjle er den velkendte teori om at fornyelse og drift kræver to væsentlige forskellige organisations- og ledelsesformer for at lykkedes – fra organisk/mekanistisk organisation fra Burns og Stalker og fremefter – og at kreativ tænkning er anderledes end analytisk tænkning, som De Bono og mange andre har lært os.

Endelig er bogen baseret på den tredje sølje, som er de nyeste ideer om, at konkurrence i fremtiden ikke længere vil handle om produkt-markedskonkurrence eller endda konkurrence på kompetencer, men derimod på ideer og forretningsmodeller, der ændrer de regler som der konkurreres på indenfor branchen.

Altså, virksomheder skal være i stand til at lede deres nuværende forretning effektivt samtidig med, at man kan finde, udvikle og skabe nye forretningsideer og forretningsmodeller. Dette kalder forfatterne for Strategisk Innovation.

På baggrund af dette fundament fortæller forfatterne, at det, der er behov for, er en proces som supplement til den almindelige strategiske planlægningsproces, som mange virksomheder anvender. Forfatterne kalder denne proces for ”Discovery processen”.

Discovery processen er kreativ og divergent og finder sted før den analytiske og konvergente planlægningsproces i forfatternes forståelse. Bogen handler derefter om at definere og beskrive discovery processen i så stor detalje som det er muligt indenfor rammerne af en bog. Dette gøres ved at opdele processen i fem faser, der behandles hver for sig. Faserne er: staging, aligning, exploring, creating, and mapping.

Bedømmelse
Er det så den rette bog på det rette tidspunkt? Selvom meget af bogens indhold har været diskuteret tidligere – fra virksomhedens corporate venturing process og innovationsledelse over De Bono’s laterale tænkning og professionel kreativitet til Tushman og O´Reily’s tanker om ambidextrøse organisationer, der er lige gode til drift og radikal innovation – så er jeg ret sikker på, at ingen har behandlet alle emnerne indenfor rammerne af en enkelt bog og en metoden før. Og relevansen har aldrig været større, hvilket endda er erkendt i dag blandt ledere og forskere.

Ja, faktisk er skabelsen af nye og kreative forretningsmodeller og disses implementering præcis det, som Strategy-Lab forsker indenfor i disse år – og jeg tør godt skrive under på, at der er mange danske virksomheder i dag, der har behov for noget strategisk innovation. Og bogens forfattere fortjener stor ros for at have skrevet en interessant og velskrevet bog samt for at anerkende bidragene fra mange af de, der har beskæftiget sig med området tidligere.

Ikke desto mindre vil jeg tillade mig at stille spørgsmålstegn ved om det er den rette bog – der mangler nemlig noget i Johnston og Bates bog. Bogen er (for) snævert fokuseret på discovery processen komplet med procesråd og eksempler fra en række interessante virksomheder. Og jeg er da sikker på ,at skulle du kontakte Johnston og Bates vedrørende bogens indhold, så ville de være mere end villige til at hjælpe dig og din virksomhed med at implementere discovery processen – mod en mindre erkendtlighed, naturligvis!

Men dette snævre fokus gør at forfatterne ikke behandler de væsentligste udfordringer ved at arbejde både med innovativ forretningsudvikling og analytisk strategisk planlægning – håndtering af virksomhedens forskellige kulturer og sikring af heterogenitet i ledergruppen.

Forskningen i Strategy-Lab har vist, at der meget nemt risikerer at opstå konflikter mellem forskellige subkulturer indenfor rammerne af den samme organisation – mellem den etablerede forretningskultur og den nye forretnings kultur. Og her gælder der jo det, at den etablerede kultur ofte vil være stærkest, eftersom den har selvtillid i form af fortidens sejre og sikker viden om eksisterende kunder og markeder.

Dette gør den nye forretningskultur potentielt svag, eftersom denne er baseret på en idé og vage forestillinger om et fremtidigt marked og fremtidige, ikke-eksisterende kunder. Det er derfor naturligt at forvente angreb fra repræsentanter for den etablerede kultur, der (med rette) føler sig truet af den nye forretning og derfor vil forsøge at aflive den nye forretning.

Alt for ofte lykkedes det i øvrigt – men håndteringen af kultursammenstød og implementeringen af de nye forretninger i den eksisterende organisation behandles slet ikke i bogen. Den relaterede problemstilling – hvordan en ledergruppe sikrer, at den er i stand til at tænke udenfor boksen og undgår udelukkende at fokusere på bundlinien og dagen i dag – behandles heller ikke i bogen. Selvom mange eksempler fra vore dages erhvervsklima mildest talt understreger relevansen også af dette emne.

Med andre ord kunne jeg godt tænke mig en bog, der rent faktisk behandler ”the power of strategic innovation” – i forståelsen magt og politiske spil omkring forretningsinnovation kontra driften. Måske burde der være tale om en supplerende bog?

Endelig skal man huske at der er tale om en ”konsulentbog”, på godt og ondt. Den er utrolig godt skrevet, men eksemplerne har karakter af anekdoter snarere end cases, og man har en klar fornemmelse af, at forfatterne udvælger de kilder og teorier, der tilfældigvis passer i deres kram. Lidt mere kritisk diskussion kunne jeg godt ønske mig.

Selv med disse begrænsninger er der tale om en anbefalelsesværdig bog so, både ledere og akademikere kan læse med stor fornøjelse.