+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Thinking for a living

Baggrund
Medforfatteren til knowledge management bestselleren Working Knowledge er tilbage med endnu en bog om den mest fremtrædende gruppe af fremtidens medarbejdere – Dem, der lever af at tænke!

Som alle efterhånden ved og prædiker, har vi for længst bevæget os fra den “gamle” industrielle økonomi, hvor ledelse handlede om overvågning, kontrol og maksimering, til en mere videnbaseret økonomi. I denne nye økonomi, der som bekendt har mange forskellige navne, er den primære ressource ikke længere produktionskapacitet – I hvert fald ikke som vi traditionelt kender den, men derimod hjernekapacitet, tankevirksomhed eller blot viden.

Når man har erkendt, at det ovenstående er tilfældet, og skuer ud over vores (vestlige) verdens palet af ledelses redskaber, må man konstatere at overvægten af disse stadig er rettet mod de “gamle” produktionsmedarbejdere og altså ikke mod videnmedarbejdere. Taylors Time-and-Motion studier gav mere mening, dengang det, der skulle måles og kontrolleres, var direkte observerbart og håndgribeligt. I dag forholder det sig derimod således, at den primære ressource, viden, er yderst svær at måle og endnu sværere at observere – da en stor del af fænomenet jo er processer, som foregår i medarbejdernes hoveder.

Dette stiller skærpede krav til virksomhederne, som ønsker høj performance og resultater fra deres videnmedarbejdere. Dels skal man udvikle sit repertoire af ledelsesmæssige redskaber, så dette bliver tidssvarende og tilstrækkeligt til at lede denne kritiske medarbejdergruppe ind i den nye økonomi – og dels bliver man nødt til at udvikle sine muligheder for at vurdere og måle gruppens performance og resultater, så man kan forholde sig proaktivt til klassen, og dermed udvikle både de menneskelige ressourcer og forretningen.

Bogen har altså flere formål, og Davenport ønsker gennem sin fortid indenfor business proces management og knowledge management, at give morgendagens ledere og virksomheder nogle anbefalinger til at løse de ovennævnte problemer.

Indhold
Thinking for a Living er opbygget i tre overordnede områder, hvor Davenport i første del forsøger at redegøre for hvad en videnmedarbejder er, samt hvad han mener, de ikke er, ligesom han beskriver, hvad der driver og motiverer netop denne gruppe af medarbejdere. Da forskellige former for viden fordrer forskellige former for medarbejdere, opstiller Davenport en model til at adskille forskellige videnintensive job, og udvikler dermed nogle alternative ledelsesmæssige tilgange. Endvidere giver Davenport en række anbefalinger om hvor og hvornår en organisation bør intervenere overfor sine videnmedarbejdere, ud fra kriterier som f.eks. højt lønnede eller strategisk centrale medarbejdere samt medarbejdere, der optræder i stort antal i organisationen.

Anden del af bogen drejer sig om, hvorledes man kommer udover problematikken med at måle og optimere på medarbejderes resultater og performance. Her anlægger Davenport et meget processuelt perspektiv på viden – og lægger ligeledes op til en diskussion om, at virksomheder ikke er gode nok til at eksperimentere og senere målrette denne disciplin til netop deres kontekst. Davenport mener, at medarbejdernes deltagelse i målingen af deres egen performance, er alfa og omega – og slutter af med at anbefale behændige (agile) metoder frem for mere ingeniørmæssige (engineering) af slagsen til denne måleproces.

Den sidste del af bogen fokuserer gennem en række temaer på de teknikker og redskaber som virksomheder kan anvende for at få det optimale ud af deres medarbejdere, og indeholder bl.a. afsnit om:

 • Organisatorisk teknologi
 • Udvikling af medarbejdernes individuelle kompetencer
 • Investering i videnorienterede netværk og læring
 • Det fysiske arbejdsmiljøs påvirkninger og muligheder

Her kommer Davenport med fordel vidt omkring, både indenfor litteraturen, men også indenfor emnet og dets praktiske implikationer for erhvervslivet, og operationaliserer gennem utallige eksempler hvordan konkrete problemer kan løses og muligheder udvikles.

Som afslutning på det hele udreder Davenport en ny ledelsesprioritering på otte punkter, som han mener, er nødvendig for at virksomheder kan få de bedste resultater ud af deres medarbejdere:

Fra

 • Overvågning af arbejde
 • Organisatoriske hierarkier
 • Ansættelse og fyring
 • Opbygning af manuelle færdigheder
 • Overvågning af synligt arbejde
 • Negligering af virksomhedskultur
 • Støtte til bureaukrati
 • Afhængighed af internt personel

Til

 • Faktisk udførelse af arbejde
 • Organisatoriske fællesskaber
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Opbygning af videns færdigheder
 • Evaluering af usynlige bedrifter
 • Opbygning af en vidensvenlig kultur
 • Nedlæggelse af bureaukrati
 • Overvejelse om andre (ressource) kilder

Bedømmelse
Thinking for a Living er en meget velskrevet og spændende bog, og et must-read hvis man er typen, der forsøger at gøre noget ud af at tænke virksomhedens menneskelige ressourcer ind i det strategiske arbejde.

Selvom Davenport er forsker med stort F, har han gennem sit efterhånden årelange samarbejde med, samt ansættelser i, flere store velrenommerede amerikanske virksomheder, formået at gøre bogen anvendelig for både praktikere og teoretikere – og der ligger et imponerende datamateriale bag bogens skabelse, af både kvalitativ og kvantitativ karakter, som absolut ikke kan kritiseres.

Med hensyn til den tidligere nævnte appel til bl.a. praktikere, afsluttes hvert kapitel også med et sæt normative anbefalinger, som Davenport mener, er nødvendige hvis det pågældende kapitels essens skal genfanges i en organisation. Disse gør både bogen anvendelig for mellem- og topledere samt bidrager meget positivt til læsevenligheden.

Hvis man nu alligevel vil forsøge at kaste en negativ skygge over bogen, kan man sige, at Davenport måske burde hellige mere plads i bogen til andre redskaber og teknikker end dem, man kan udvikle gennem IT, da der efterhånden er tusind hyldemeter litteratur på netop dette område. Davenport formår dog at integrere disse ind i en større sammenhæng, og dermed skabe en solid, gennemtænkt og anderledes bog om en efterhånden velbeskrevet medarbejdergruppe.