+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Transferring learning to behavior

Baggrund
Denne bog er relevant for ledere, der har ansvaret for medarbejdernes performance i organisationen, og som er opmærksomme på, at medarbejderne ikke blot skal lære nye kompetencer. Medarbejderne skal lære en ny adfærd for at kunne øge effektiviteten. Hovedtemaet i bogen er, hvordan lederen kan sikre, at læringen udvikler sig til en ny adfærd i organisationen.

Donald Kirkpatrick, som er grundlæggeren af Kirkpatrick Four-Level Evaluation Model fra 1959 er medforfatter på denne bog, som er skrevet af hans søn. Begrundelsen for at skrive bogen var, at James Kirkpatrick ønskede at beskrive, hvorledes modellen kan anvendes i en organisation, og hvorledes en strategi kan blive implementeret effektivt i praksis, således at medarbejderne ikke kun lærer noget, men også ændrer deres adfærd.

Bogen henvender sig til strategi- og HR-medarbejdere, men kan også være inspirerende for alle andre, der er ansvarlige for andre kollegaers eller medarbejderes performance. Dette kunne f.eks. være gruppeledere, den tekniske support, ejere af små virksomheder, managers eller den administrerende direktør.

Indhold
Bogen er opdelt i 4 dele, hvor 1. del redegør og beskriver Kirkpatrick Four-Level Evaluation modellens opbygning, og hvorledes de forskellige niveauer kan evalueres. De forskellige niveauer er:

  • Niveau 1: Reaction, der behandler, hvorledes medarbejderne reagerer på et program for forandring
  • Niveau 2: Learning, der analyserer i hvor høj grad, der er sket læring i organisationen
  • Niveau 3: Behavior, har adfærden på arbejdspladsen ændret sig som følge af træningen
  • Niveau 4: Results: hvad er der sket performance som følge af træningen

Anden del af bogen behandler, hvilke faktorer, der skal være tilstede for at kunne skabe succes med at få transformeret læringen til forandret adfærd. Herunder beskrives lederskabets betydning samt typer af lederskab, strategi og kultur i organisationen.

Tredje del diskuterer de to kræfter, der i bogen anses for at være nødvendige for en adfærdsforandring. Disse kræfter er support og ansvar, og kunsten er at finde en balancegang mellem disse. Derudover bliver det beskrevet, at det er vigtigt med opfølgning, feedback og coaching for at sikre en succes.

James Kirkpatrick, som er vice-president for First Indiana Bank´s Corporate Universe har valgt at inddrage hans erfaringer med anvendelsen af Kirkpatrick Four-Level  Evaluation Model ind i bogens 3 første dele, hvorefter 4. og sidste del af bogen er beskrivelser af 10 casestudier. Disse best-practice casestudier illustrerer koncepterne og procedurerne, der er diskuteret tidligere i bogen.

De gennemgående temaer i bogen er dermed at:

  • Forbedring af performance kræver en adfærdsændring
  • En lærende kultur er nødvendig for at støtte og bevare adfærdsændringen
  • Organisationen må tage hensyn til alle typer af medarbejdere i organisationen
  • Brug af Balanced Scorecard kan anbringe ansvar, spore performance og konstatere, hvad der er opnået i processen

Bedømmelse
Bogen er god inspiration til ledere i virksomheder, hvis de ønsker at få et større udbytte af læringen i organisationen, såfremt man ønsker, at læringen skal resultere i, at adfærden ændres. Jeg mener dog ikke, at bogen har alle løsninger på, hvorledes man kan ændre læringen til ændring af adfærd. Det skal prøves i praksis.

Det positive ved bogen er, at der er så mange praktiske og konkrete eksempler på, hvorledes First Indiana Bank og de 10 casestudier har benyttet modellen. Derudover er bogen meget hurtigt læst, idet den er skrevet i et let fordøjeligt sprog.