+45 4252 6220       info@strategylab.dk

Winning through innovation

Baggrund
Tushman og O´Reily tager udgangspunkt i at forandringer i konkurrencesituationen og i markedet for mange virksomheder faktisk drives af teknologiske forandringer. Det kender vi fra teorierne om teknologiske livscykler, hvor blandt andet Tushman – og mere prominent Clayton M. Christensen – har beskæftiget sig med sammenhængen mellem teknologiskifter og forandringer i markedet.

Den mest kendte teori er at diskontinuerte teknologiskifter gør at en branche helt må begynde forfra eller udsættes for kreativ destruktion.

Ikke desto mindre findes der forskellige former for innovationer, hvilket Clayton Christensen’s Innovator’s Dillemma jo har gjort meget for at afklare. Tushman og O´Reily tager udgangspunkt i næsten de samme begreber som Christensen, i det de taler om inkrementelle innovationer (småforbedringer af eksisterende teknologier), arkitekurelle innovationer (nye teknologier til et eksisterende marked) og diskontinuerte innovationer (nye teknologier til et nyt marked).

Indhold
Bogen tager sit udgangspunkt i at virksomheder skal være lige gode til at lede alle tre typer af innovationer – eller strømme af innovationer.

Hvordan gør man så det?
Tushman og O´Reily taler i bogen om ambidetrøse organisationer – organisationer, der er lige gode til at bruge højre og venstre hånd. Hermed menes organisationer der er lige gode til at komme med innovative, nye løsninger og til at være en effektiv driftsmaskine.

Dette svarer fint til James March’s opfattelse af, at al virksomhedsledelse nødvendigvis må være en balance mellem exploitation (udnyttelse af eksisterende ressourcer) og exploration (opdagelse og udvikling af nye ting), og såmænd også Michael Porter’s observation at det ikke er nok at have en effektiv drift – succesrige virksomheder skal både have en effektiv drift og en konstant fornyelse. Succes handler om forretningsskabelse og effektiv drift!

Ledelse handler således om at løse to forskellige ledelsesopgaver – men hvordan bliver man så en ambidextrøa organisation? Tushman og O´Reily har de følgende gode råd:

  • Vision, strategy and objectives are the bedrock for managing innovation and change
  • Innovation is about execution – getting it done
  • Without a performance gap, innovation is unlikely
  • Congruence (between competencies, strategy, market, employees etc.)  is the key to diagnosis
  • Intertia kills – managing culture is the most neglected, and highest leverage, tool for promoting innovation and change
  • Successful innovation requires skilled management of organisational politics
  • Technology cycles drive (the need for) innovation streams
  • The two management tasks help to compete for today and for tomorrow
  • Managing innovation streams means managing discontinuous change
  • Innovation is a team sport!

Bedømmelse
Winning through Innovation er en meget central bog. Den tager udgangspunkt i en helt central problemstilling for ledelsen i mange virksomheder – nemlig håndteringen af flere forskellige innovationsopgaver samtidig. Imidlertid er dette jo et enormt komplekst område og bog kan derfor ikke betragtes som en løsningsbog – en kogebogsopskrift på succes – selvom Tushman og O´Reily vel nærmest lover dette. I peger bogen på behovet for en masse fortsat forskning indenfor et helt centralt emne.

Det gode er bogens definition og diskussion af problemstillingen og udfordringerne – det er et særdeles godt overblik i forhold til f.eks. Utterback’s bog om konsekvenserne af teknologisk dynamik eller Christensen’s bog.

På minussiden springer det i øjnene at forholdet mellem innovation og drift er ikke behandlet særlig godt i bogen – bogen behandler kun innovationsledelse, men hvad med driftledelse? I det hele taget er det uklart om Tushman og O´Reily mener at deres bog handler om al ledelse – eller blot en del af virksomhedens ledelse. Derfor er forholdet mellem, f.eks., strategisk ledelse og bogens indhold slet ikke belyst.

Winning through Innovation er væsentlig inspiration for os, der beskæftiger os med strategi og forretningsskabelse, men bogen bør fortolkes ind i en bredere kontekst og ses i forhold til mange andre teorier og emner. Der er med andre ord stadig brug for en seriøs forskningsmæssig indsats på dette område.